Dijaspora u prošlosti sadašnjosti (93): Crnogorski online

Kurs je sastavljen od deset lekcija multimedijalnog i interaktivnog tipa. Sve lekcije sadrže audio primjere izgovora riječi, te njihovo značenje na engleskom, španskom, turskom i albanskom jeziku, dakle, jezicima zemalja u kojima imamo najbrojniju dijasporu

U narednom periodu Uprava za dijasporu će se truditi da u saradnji sa Ministarstvom prosvjete sistemski uredi pitanje organizacije škola u inostranstvu.

Prateći savremene trendove u učenju jezika, a prepoznajući potrebu starije i geografski udaljene dijaspore posebno u Latinskoj Americi i Turskoj, Uprava za dijasporu je u saradnji sa Fakultetom za crnogorski jezik i književnost, tokom 2019. godine, za našu dijasporu, ali i sve ostale zainteresovane korisnike, pripremila online kurs jezika. Na sajtu www.crnogorskijezik.me osmišljen je i postavljen osnovni kurs upoznavanja standardnog crnogorskog jezika prvenstveno za potomke naših iseljenika, ali i za sve osobe kojima crnogorski jezik nije maternji jezik.

Kurs je sastavljen od deset lekcija multimedijalnog i interaktivnog tipa. Sve lekcije sadrže audio primjere izgovora riječi, te njihovo značenje na engleskom, španskom, turskom i albanskom jeziku, dakle, jezicima zemalja u kojima imamo najbrojniju dijasporu. Na ovaj način Uprava je izašla u susret i starijoj emigraciji sa udaljenih destinacija i onima koji nemaju priliku da pohađaju klasičan kurs jezika, da iz svog doma, u vrijeme koje im najviše odgovara, pokušaju da savladaju osnove jezika zemlje svog porijekla.

Foto: Ethem Mandić sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na promociji online kursa crnogorskog jezika

Idi na VRH
error: Content is protected !!