Dijaspora u prošlosti sadašnjosti (96): Briga o dijaspori u zemlji prijema

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva vanjskih poslova koji je objavila Vlada, da se zaključiti da u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu je zapošljeno 207 lica, od čega 151 osoba radi u ambasadama širom svijeta

Crna Gora ima 39 diplomatsko-konzularnih predstavništava, od čega su 28 ambasade (plus dvije koje će se otvoriti na osnovu odluka Vlade Crne Gore i to u Danskoj i u Holandiji), četiri generalna konzulata (Generalni konzulat u Istanbulu je u proceduri otvaranja i uskoro bi trebalo da otpočne sa radom), šest misija pri međunarodnim organizacijama i jednu kancelariju u Azerbejdžanu.

Delegacija državnih funkcionera u Generalnom konzulatu Crne Gore u Njujorku

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva vanjskih poslova koji je objavila Vlada, da se zaključiti da u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu je zapošljeno 207 lica, od čega 151 osoba radi u ambasadama širom svijeta. Prema objavljenim podacima, Crna Gora ima ambasade u Albaniji, Argentini, Austriji, Kraljevini Belgiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Grčkoj, Italiji, na Kosovu, u Kini, Mađarskoj, Sjevernoj Makedoniji. Ambasade naše zemlje postoje i u Njemačkoj, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Srbiji, Sloveniji, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Hrvatskoj, Ukrajini, Švajcarskoj Konfederaciji, Španiji, Danskoj i Holandiji.

Takođe, Crna Gora ima ambasadu pri Svetoj Stolici i Suverenom Viteškom Malteškom Redu, sa sjedištem u Rimu. Crna Gora ima šest stalnih misija pri međunarodnim organizacijama: Misiju pri Evropskoj uniji u Briselu, Stalnu misiju pri Organizaciji Ujedinjenih nacija u Njujorku, Stalnu misiju pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju i specijalnim organizacijama UN u Beču, te Misiju pri NATO-u u Briselu. Takođe, Crna Gora ima Stalnu misiju pri Ujedinjenim nacijama (UN) i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi i Stalnu misiju pri Savjetu Evrope (SE) u Strazburu.

Kada su pitanju konzularna predstavništva Crne Gore u svijetu, naša zemlja ima Generalni konzulat u Sjedinjenim Američkim Državama u Njujorku, Generalni konzulat u Saveznoj Republici Njemačkoj u Frankfurtu, Generalni konzulat Crne Gore u Republici Srbiji u Sremskim Karlovcima i Generalni konzulat Crne Gore u Republici Turskoj u Istanbulu.

Poslovi diplomatsko-konzularnih predstavnika u inostranstvu odnose se na: predstavljanje i zastupanje interesa Crne Gore u državi prijema ili međunarodnoj organizaciji, zaštitu i ostvarivanje interesa Crne Gore, njenih državljana i pravnih lica; podsticanje i razvijanje bilateralnih odnosa, političke, ekonomske, naučno-kulturne i ukupne saradnje Crne Gore sa državama prijema, ali i obavještavanje Ministarstva o unutrašnjim događanjima i vanjskopolitičkom položaju države prijema.

U dijelu rada sa iseljeništvom u okviru Ministarstva vanjskih poslova funkcioniše Generalni direktorat za konzularne poslove i dijasporu.

Osnovne funkcije Generalnog direktorata i diplomatsko–konzularnih predstavništava u radu sa iseljeništvom su: zaštita u državi prijema, interesa Crne Gore, njenih državljana, fizičkih i pravnih lica u granicama koje dopušta međunarodno pravo; prijava novorođene djece, prijavljivanje sklopljenih brakova (bez mogućnosti sklapanja brakova u našim DKP); obavljanje javno bilježničkih funkcija (ovjera potpisa, prepisa, fotokopija i ovlašćenja); pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih, uvjerenja o državljanstvu, kao i izdavanje drugih uvjerenja i potvrda; izdavanje pasoša u Generalnim konzulatima u Frankfurtu i Njujorku, kao i u Ambasadi Crne Gore u Beogradu, posredstvom mobilne biometrije iz GK Frankfurt, organizovanje konzularnih dana u saradnji sa našim ambasadama u Zapadnoj Evropi (npr. Švajcarska, Luksemburg), u cilju rješavanja predmeta iz konzularne problematike i primanja zahtjeva za pasoše; izdavanje putnih listova državljanima Crne Gore, uručivanje sudskih poziva, pomoć prilikom sastavljanja testamenta i zaštita interesa u pogledu nasljeđivanja u državi prijema; pružanje svih vrsta pomoći i zaštite u slučaju lišavanja slobode, izdržavanja kazne zatvora, kao i u slučajevima nesreće; prijavljivanje smrti i izdavanje sprovodnice radi sahrane preminulog u Crnu Goru.

Glavna fotografija: Ministar vanjskih poslova, prof. dr Srđan Darmanović na sjednici Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, 2019.

Idi na VRH
error: Content is protected !!