Uprava za saradnju sa dijasporom i iseljenicima: Nagrade za Đukanovića, Brčvaka, Šoća, Vujovića, Zejnelagić, Dašića i “Izvor”

Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima upućuje čestitke svim dobitnicima nagrada i informiše da će ceremonija dodjele istih biti upiličena na centralnoj proslavi manifestacije „Dani dijaspore-iseljenika“, u petak, 30. jula 2021. godine u Bijelom Polju, sa početkom u 20h.

Uprava za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vrednujući  izuzetan doprinos i rezultate  na jačanju saradnje sa matičnom državom utvrdila je prijedlog kandidata za dodjelu nagrada crnogorskim iseljenicima, a oni su sljedeći: Zavičajno društvo Plava i Gusinja “Izvor” Kranj, Azra Zejnelagić, David Dašić, Veselin Vujović, Ivo Đukanović,  Hajriz Hačko Brčvak i Ratko Šoć.

Kako su naveli Uprave za saradnju sa dijasporom i iseljenicima,  javni poziv bio je otvoren 60 dana, zaključno sa 14. majem  Pravo podnošenja inicijative imali su sva pravna i fizička lica iz zemlje i inostranstva.

“Rješenjem o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka dodjele nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika, Uprava je imenovala Komisiju u sastavu: predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike u Skupštini Crne Gore Miodrag Lekić, šef Kabineta Predsjednika države Miodrag Radulović, savjetnica predsjednika Vlade za manjine Maida Gorčević, predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, direktor Direkcije za diplomatske privilegije i imunitete i saradnju sa dijasporom u Ministarstvu vanjskih poslova Dejan Vuković, samostalna savjetnica I u Upravi za saradnju sa dijasporom – iseljenicima Milica Radojičić i izvršna direktorica Fonda za aktivno građanstvo (fAKT) Anica-Maja Boljević”, navodi se u saopštenju.

Dodaju da uvidom u spisak dostavljenih kandidatura pristigle su ukupno 32 inicijative za dodjelu nagrada iz sedam oblasti.

“Na osnovu kriterijuma propisanih Zakonom i Pravilnikom, vrednujući izuzetan doprinos, rezultate i zasluge postignute u određenim oblastima, kao i dugogodišnji angažman i posvećenost radu predloženih pripadnika dijaspore-iseljenika i organizacija dijaspore-iseljenika na jačanju saradnja sa matičnom državom, Komisija je 30. juna 2021. godine utvrdila Predlog za dodjelu nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenika i organizacijama dijaspore-iseljenika”, dodaju u saopštenju.

Kako su istakli, na osnovu pomenutog Predloga, v.d. direktora Uprave donio je Odluku o dodjeli nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenika i organizacijama dijaspore-iseljenika, po sljedećim kategorijama:

1. Nagrada za očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori:

– Zavičajno društvo Plava i Gusinja “Izvor” Kranj

2. Nagrada za doprinos u oblasti nauke:

– Azra Zejnelagić

3. Nagrada za doprinos u oblasti diplomatije i promocije Crne Gore:

– prof. dr David Dašić

4. Nagrada za doprinos u oblasti sporta:

– Veselin Vujović

5. Nagrada za dobročinstvo:

– Ivo Đukanović

6. Nagrada za doprinos unaprijeđenju privrednog partnerstva sa Crnom Gorom:

– Hajriz Hačko Brčvak

7. Nagrada za doprinos u oblasti kulture:

– Ratko Šoć

Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima upućuje čestitke svim dobitnicima nagrada i informiše da će ceremonija dodjele istih biti upiličena na centralnoj proslavi manifestacije „Dani dijaspore-iseljenika“, u petak, 30. jula 2021. godine u Bijelom Polju, sa početkom u 20h.

Komentari

Ovo je 1 komentar za ovu priču

Ostavi odgovor

Idi na VRH
error: Content is protected !!