U fokusu

NATO, nego što!
Bez umnje, kao ak iom e može po taviti ljedeća teza: protivnici ula ka Crne Gore u NATO dana u amo oni tanovnici Crne Gore koji e potajno nadaju da je njena uvereno t privremena, a...
Opširnije
Idi na VRH
error: Content is protected !!