Dijaspora u prošlosti i sadašnjosti (113): Dijaspora Crne Gore – pregled po zemljama (Republika Austrija, Ruska Federacija i Republika Italija)

Jedino registrovano udruženje crnogorskih iseljenika u ovoj zemlji je udruženje Italija – Crna Gora „Kraljica Jelena“, sa sjedištem u Peruđi na čijem čelu je Danijela Đurđević, aktuelna potpredsjednica Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima

Republika Austrija

Austrijsko-crnogorsko društvo u Beču je jedino udruženje koje djeluje na teritoriji Austrije, a koje je bilo najaktivnije u predreferendumskom periodu kada je realizovalo brojne ipažnje vrijedne projekte. Na žalost, u posljednjih pola decenije ovo udruženje gotovo da nema aktivnosti.

Iako naša dijaspora u Austriji nije pretjerano brojna, Uprava za dijasporu preduzima određene napore u cilju njenog organizovanja.

Ruska Federacija

Po procjenama, u Ruskoj Federaciji živi i radi nekoliko stotina naših državljana, a jedino udruženje iseljenika iz Crne Gore na ovom području jeste „Udruženje Crnogoraca u Ruskoj Federaciji”. Ovo udruženje nije masovno, ali je realizovalo više pažnje vrijednih projekata usmjerenih uglavnom na promociju Crne Gore, njene istorije, kulture i baštine.

Republika Italija

Prema dostupnoj statistici nadležnog italijanskog ministarstva iz 2016. godine, u Italiji živi nešto preko 2.000 crnogorskih državljana.

Jedino registrovano udruženje crnogorskih iseljenika u ovoj zemlji je udruženje Italija – Crna Gora „Kraljica Jelena“, sa sjedištem u Peruđi na čijem čelu je Danijela Đurđević, aktuelna potpredsjednica Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima. Udruženje je 2017. godine organizovalo proslavu desetogodišnjice obnove crnogorske nezavisnosti, u saradnji sa Malteškim redom vitezova i italijanskom OpštinomMađone. Iste godine, na inicijativu ovog udruženja, ostvareni su kontakti i započeti razgovori o uspostavljanju saradnje između Bara i Opštine Mađone. Pored toga, aktivnosti ovog udruženja su, najvećim dijelom, usmjerene na afirmaciju kulturne baštine Crne Gore, posebno na aspekte koji istorijski povezuju Italiju i Crnu Goru.

Foto: Sastanak sa predstavnicima Generalnog direktorata za Italijane u inostranstvu i migratorne politike u MVP, Rim, januar 2017.

Idi na VRH
error: Content is protected !!