Šta piše u izvještaju o postupku policije na Cetinju: Na službenike UP bacan Molotovljev koktel, čuli se pucnji

Kako se navodi, na osnovu raspoloživih podataka i procjena, uz sve identifikovane direktne i indirektne bezbjednosne rizike, konstatovano je da prije, tokom i nakon završetka navedenih javnih okupljanja, postojala mogućnost usložnjavanja bezbjednosne situacije sa incidentima i narušavanjima javnog reda i mira i vršenja krivičnih djela na Cetinju

Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo je skupštinskom Odboru za bezbjednost i odbranu poseban izvještaj sa analizom postupanja službenika Uprave policije na Cetinju 4. i 5. septembar 2021. godine. U izvještaju u koji je Standard imao uvid, se ističe da su bezbjednosne procjene izrađene od strane Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost bile izrazito negativne.

Paljenje guma na belvederu (Foto: Printscreen)

Izvještaj u koji je Standard imao uvid sačinili su rukovodilac Operativnog štaba – načelnik CB Podgorica Goran Jokić, v.d. pomoćnika direktora Dragan Gorović, v.d. pomoćnika direktora Dejan Knežević, v.d. pomoćnika direktora Miloš Rakonjac, v.d. pomoćnika direktora Dragan Klikovac i v.d. pomoćnika direktora Saša Mašković.

POSTOJALA MOGUĆNOST USLOŽNJAVANJA BEZBJEDNOSNE SITUACIJE

U izvještaju se navodi da je na osnovu više obavljenih razgovora i sastanaka sa crkvenim velikodostojnicima i predstavnicima MCP, konstatovano da će 4. septembra u Hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici biti organizovan doček patrijarha Porfirija, kome će prema procjeni organizatora prisustvovati pored crkvenih velikodostojnika, štićenih ličnosti i VIP ličnosti, oko 20-30 hiljada građana. Takođe, da će 5. septembra u Manastiru Svetog Petra Cetinjskog na Cetinju biti održano ustoličenje mitropolita Joanikija – na osnovu čega su preduzimane radnje i mjere usmjerene na stvaranje preduslova za bezbjedno sprovođenje ovih događaja.

”Uprava policije je vršila i kontinuirano prikupljanje operativnih podataka, ali i iniciranje odgovarajućih predmeta i radnji dokazivanja prema tužilaštvima. Prije i tokom događaja sve dostavljene informacije su bile predmet provjere i postupanja UP”, piše u izvještaju.

Kako se dalje navodi, na osnovu raspoloživih podataka i procjena, uz sve identifikovane direktne i indirektne bezbjednosne rizike, konstatovano je da prije, tokom i nakon završetka navedenih javnih okupljanja, postojala mogućnost usložnjavanja bezbjednosne situacije sa incidentima i narušavanjima javnog reda i mira i vršenja krivičnih djela na Cetinju.

U izvještaju se jasno navodi da su ”bezbjednosne procjene izrađene od strane Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost bile izrazito negativne”.

Shodno tome, kako se ističe, Odlukom direktora Uprave policije obrazovan je Operativni štab za preduzimanje mjera i radnji u odnosu na najavljena javna okupljanja.

”U cilju pripreme aktivnosti na održavanju javnog reda i mira i obezbjeđenju ceremonije ustoličenja, koje su se odnosile na sagledavanje i analizu trenutnih prilika na Cetinju, analizu rizika, izdvajanje ključnih pozicija, planiranje rasporeda službenika sa konkretnim poslovima i zadacima, članovi štaba su svakodnevno boravili na Cetinju, pri čemu su razmatrane sve mogućnosti i razrađivano više mogućih scenarija”, piše u izvještaju.

Starješinama je na sastanku skrenuta pažnja da postupanje policijskih službenika mora biti uz poštovanje principa rukovođenja i komandovanja, jednostarješinstva i naređenja rukovodica operativnog štaba Gorana Jokića. Takođe im je naglašeno da obave razgovore sa službenicima, kako bi utvrdili da li neko od njih ima bilo kakvih ličnih, privatnih ili profesionalnih problema za izvršenje ovog zadatka.

JOKIĆ DONOSI ODLUKU O PROMJENI PLANIRANOG VREMENA ANGAŽOVANJA POLICAJACA

Dana 3. septembra oko 20 sati prikupljena su operativna saznanja da će narednog dana, 4. septembra u 10 sati doći do okupljanja i organizovanog odlaska na Cetinje građana iz svih gradova Crne Gore, koji se protive ustoličenju, te da imaju plan da zauzmu pozicije oko Cetinjskog manastira.

Foto: Printscreen

Stoga, umjesto da angažovani službenici policije sa područja cijele Crne Gore budu na Cetinju u 15 sati kako je planirano, rukovodilac Operativnog štaba Goran Jokić donio je odluku da na Cetinju moraju biti u 11 sati. Takođe su , u toku noći angažovane interventne jedinice koje su bile stacionirane u Danilovgradu, te donijeta odluka da se sa raspoloživim brojem službenika 4. septembra u 9 sati ujutru uspostavi planirana blokada oko Cetinjskog manastira i postave sredstva za sprječavanje prolaska lica – zaštitne ograde.

”Već oko 8 sati došlo je do okupljanja više stotina građana na Trgu kralja Nikole, da bi isti bez ikakvog povoda oko 10.10 sati krenuli ka zaštitnoj ogradi i upotrebom fizičke sile je oborili, nakon čega su se povukli”, piše u izvještaju.

U izvještaju se naglašava da su od tog momenta službenici UP bili izloženi provokacijama, verbalnim napadima, prijetnjama i pritiscima.

”Oko 12.45 sati veća grupa građana kreće u pravcu kružnog toka na izlazu iz Cetinja gdje i pored više upozorenja , probijaju policijski kordon i izlaze na kružni tok. Ovom prilikom službenici su bili izloženi nasilju manifestovanom kroz korišćenje kamenica i drugih predmeta, pa i ako su se stekli uslovi za primjenu policijskih ovlašćenja i sredstava prinude, odlučili smo da se ista ne primjenjuju”, kaže se u izvještaju.

Policijski službenici su, kako se dodaje, uočili da su na svim uzvišenjima iznad magistrale bile grupe mlađih lica, maskiranih, prekrivenih lica, ”raspoređeni sa jasnom namjernom da napadnu policijske službenike držeći u rukama kamenice i druge predmete”.

Dalje u izjevštaju piše, da i pored postavljenih blokada koje su građani napravili od stubova, guma, kamenica, automobila, te blokade puta ka Budvi, policijski službenici nijesu reagovali.

”Shodno nastaloj situaciji i povećanom stepenu bezbjednosnih rizika Štab na čelu sa rukovodiocem je razmatrao mogućnost upotrebe sredstava prinude u cilju deblokade saobraćajnica i potiskivanja građana sa magistralnog puta, ali je donijeta odluka da bi to predstavljalo preuranjenu intervenciju, uz mogućnost ugrožavanja života i tijela i ranjivih kategorija lica (žena, djece, stari), što bi okupljenim građanima omogućilo da zauzmu nove pozicije i blokiraju putne pravce, dodatno ih okupilo i omasovilo, a ujedno bi dodatno oslabilo raspoložive snage Uprave policije na ključnim pozicijama”, piše u izvještaju.

Takođe, dodaje se, eventualni sukobi sa policijskim službenicima dodatno bi iscrpili policijske snage, istrošili materijalno tehnička sredstva, a potencijalnom intervencijom, skoro 24 sata prije planiranog skupa, doveli u pitanje uspješnost izvršenja službenog zadatka zbog kojeg se sve i planira.

Nakon toga, povukli su raspoređene službenike sa ovih pozicija i ojačali pozicije oko manastira.

SPRIJEČILI DOLAZAK VEĆEG BROJA GRAĐANA KOJI SE PROTIVE USTOLIČENJU

Kako piše u izvještaju, shodno saznanju da će značajan broj pristalica koji ne podržavaju ustoličenje doći na Cetinje, rukovodilac je izdao naređenje svim načelnicima centara bezbjednosti Herceg Novi, Nikšić, Budva, Bar i Podgorica da zabrane i ograniče saobraćaj. ”Navedene aktivnosti sprovedene su uspješno, što je uslovilo onemogućavanje dolaska većeg broja lica i omasovljavanje već okupljenih građana na Cetinju”, dodaje se.

Oko 18.30 sati iz pravca Budve bez prethodne najave, piše u Izvještaju, na Cetinje je došao eskort sa štićenom ličnošću – predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, prilikom čega su demonstranti pomjerili barikade kako bi nesmetano prošli prema gradu. Kako stoji u izvještaju Đukanović je boravio među građanima do 23 sata.

Foto: Printscreen

”U toku okupljanja građana, odnosno u noćnim i ranim jutarnjim satima 4. i 5. septembra, kao i tokom dana, čuli su se pojedinačni pucnji i rafali iz vatrenog oružja”, piše u izvještaju u koji je Standard imao uvid.

  1. SEPTEMBAR – KADA JE I KAKO POČELO RASTJERIVANJE GRAĐANA

”U ranim jutarnjim satima 4.30 dana 5. septembra nakon što smo upoznati da će štićene ličnosti ići na Cetinje vojnim helikopterom direktor Uprave policije je izdao odgovarajuće naređenje, odnosno dao usmenu saglasnost za upotrebu specijalnih jedinica radi obezbjeđivanja određenih ličnosti, objekata i prostora, a istvoremeno i za uspostavljanje narušenog javnog reda, nakon čega su pomoćnici direktora pristupili izvršenju zadatka.

Konkretno, pošto se prevoz mitropolita i patrijarha vršio vojnim helikopterom osnovni zadatak policijskih službenika bio je da se obezbijedi štićeni prostor i lica – a da se neposredno prije toga pristupi uspostavljanju narušenog javnog reda i mira uključujući započinjanje potiskivanja okupljenih lica i uklanjanje prepreka na putevima”, navodi se u izvještaju.

Kako piše, uzet je u obzir podatak da postoji mogućnost ugrožavanja helikoptera.

”Oko 4.30 sati ispred ugostiteljskog objekta Gradska kafana uočeno je grupisanje više desetina uglavnom maskiranih mlađih lica, koji su pristizali iz svih pravaca kako bi bili spremni za napad na policijski kordon koji je bio postavljen na Trgu kralja Nikole. Shodno novonastaloj stiuaciji rukovodilac obezbjeđenja izdao je naređenje svim angažovanim službenicima da budu u stanju stroge pripravnosti, da zaštitnu opremu stave u zaštitni položaj i da pojačaju sve pozicije na svojim sektorima zbog očekivanja napada i nasilnog probijanja radi ulaska u štićeni prostor”, kaže se u izvještaju policije.

Kako se dalje navodi, u 5.00 sati od strane više NN lica došlo je do paljenja guma na magistrali, a nakon tog događaja na Trgu Kralja Nikole okupljena grupa od više stotina građana na čelu sa savjetnikom predsjednika Crne Gore Veselinom Veljovićem došla je do kordona.

”Isti oko 6 sati pokušava svojim govorom i obraćanjem, da destabilizuje službenike policije – u čemu ne uspijeva, da bi isti u jednom momentu nasilno krenuo u probijanje policijskog kordona sa okupljenim građanima, pokušavajući prvo guranjem da probije kordon. Jedan dio okupljenih počinje da baca razne predmete u pravcu službenika”, navodi se u izvještaju u koji je Standard imao uvid.

Kako se dalje ističe u izvještaju policije, nakon toga izdato je upozorenje i naređenje od strane starješine policije koji se nalazio u kordonu, da prestanu sa nasiljem – ”kako su isti nastavili sa intenzivnijim napadom kroz guranje i udaranje rukama i nogama u zaštitnu opremu policajaca, te bacanjem raznih predmeta u njihovom pravcu, izdato je naređenje da se upotrijebe sredstva prinude, najrpije ručni sprej sa nadražujućim dejstvom, kao najblaže sredstvo”.

U Izvještaju piše da se tako nije mogao odbiti napad, te da je veći broj lica imao zaštitne gas maske, pa su se na osnovu dobijenih usmenih naređenja i saglasnosti direktora UP, te odobrenja za upotrebu sredstava prinude – upotrijebila hemijskih sredstava i sredstava posebne namjene.

”Rukovodilac obezbjeđenja Jokić je takvo naređenje prenio i izdao policijskim službenicima koji su već bili napadnuti”, ističe se.

Foto: Printscreen

Grupa građana povukla se sa Trga, a navodi se da tada počinje napad na ostale sektore obezbjeđenja, koji traju do poslije 10.15 sati.

”U tim napadima na policijske službenike od strane okupljenih građana, na jedan od sektora obezbjeđenja bačen je Molotovljev koktel. Takođe, on je bačen i na više drugih mjesta, ali isti nijesu aktivirani, te iz tih razloga nije došlo do povređivanja službenika policije”, stoji u izvještaju.

Navodi se i da je oko 7.40 sati na lokaciji Auto moto društvo došlo do napada na policiju od strane građana, koji su odbili da postupe po naređenjima. ‘‘U navedenom trenutku se registruju i pucnji iz vatrenog oružja”.

”Izdato je naređenje da se upotrijebe sredstva prinude – hemijska sredstva, sredstva posebne namjene i specijalna vozila kojima su uklonjene prepreke sa puta”, piše u izvještaju.

BELVEDER, ”MOLOTOVLJEV KOKTEL” I PUCNJI

U isto vrijeme policijski službenici iz pravca Podgorice dolaze na poziciju Belveder.

”Građani su zauzeli pozicije kako na magistralnom putu, tako i na usjecima iznad puta, gdje su se nalazile barikade. Ove organizovane grupe su bile spremne za napad, što se moglo uočiti jer su isti u rukama imali podesne predmete za napad, a značajan broj građana je imao zaštitne hemijske maske, radio uređaje za komunikaciju i bio je spreman da napadne policiju”, navodi policija u izvještaju.

Kako ističu, u 8.20 sati dolazi do upotrebe vatrenog oružja, pucnjima u vazduh, na poziciji Belveder.

”Kako rafalnom, tako i pojedinačnom paljbom od strane više NN lica, a isti se nijesu mogli uočiti jer su bili zaklonjeni iza stijena i na nepristupačnom terenu. Kako je postojao izrazito visok stepen bezbjednosnog rizika, rukovodilac donosi odluku da policajci ne preduzimaju aktivnosti, već da zauzmu poziciju i čekaju naređenja”, navodi se u izvještaju.

Dalje se navodi da najjači napadi na službenike policije počinju oko 8.30 sati, kada se dio građana povukao sa Belvedera i uputio na Trg kralja Nikole. Napadi su trajali dok nije završena ceremonija ustoličenja Joanikija.

”U toku trajanja napada na službenike policije raspolagali smo sa operativnim saznanjima da se prema užem jezgru grada kreće kombi vozilo, plave boje, sa 40 Molotovljevih koktela i maskiranim licima sa namjerom da napadnu službenike policije.

Nakon obavještenja o preventivno – represivnim aktivnostima koje su planirane u cilju lociranja navedneog vozila i preduzimanju neophodnih mjera i radnji, isto se udaljilo u nepoznatom pravcu, što je spriječilo dalju eskalaciju nasilja i napade na službenike policije”, stoji u Izvještaju policije dostavljenom Odboru u koji je Standard imao uvid.

Nakon završetka ceremonije ustoličenja oko 11 sati okupljene grupe građana napustile su javne površine i prestale sa aktivnim napadima na policiju.

Komentari

Daj prvi komentar na ovu priču

Ostavi odgovor

Idi na VRH
error: Content is protected !!