Dijaspora u prošlosti i sadašnjosti (97): Briga o dijaspori u zakonodavnoj vlasti

Formiranjem radnog tijela za saradnju sa iseljenicima, Skupština Crne Gore je dala svoj inicijalni doprinos pitanjima iseljenika, stavljajući dijasporu na mjesto koje zaslužuje posebnu pažnju i djelovanje u okviru zakonodavnog doma. Ispunjavanjem institucionalno-pravnog okvira za saradnju sa iseljenicima Skupština je započela novu etapu u odnosu prema dijaspori i postavila temelj kvalitetnog, čvrstog i dugoročnog odnosa prema iseljenicima

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike osnovan je Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore u maju 2012. godine. U skladu sa djelokrugom nadležnosti utvrđenim članom 42 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor razmatra pitanja koja se odnose na status iseljenika iz Crne Gore u drugim državama i predlaže mjere za ostvarivanje, unapređivanje i zaštitu njihovih prava, uz uspostavljanje kontakata i saradnje sa organizacijama iseljenika iz Crne Gore u inostranstvu.

Formiranjem radnog tijela za saradnju sa iseljenicima, Skupština Crne Gore je dala svoj inicijalni doprinos pitanjima iseljenika, stavljajući dijasporu na mjesto koje zaslužuje posebnu pažnju i djelovanje u okviru zakonodavnog doma. Ispunjavanjem institucionalno-pravnog okvira za saradnju sa iseljenicima Skupština je započela novu etapu u odnosu prema dijaspori i postavila temelj kvalitetnog, čvrstog i dugoročnog odnosa prema iseljenicima.

U posljednjih šest godina, Odbor za međunarodne odnose i iseljenike je usvojio dvije platforme o saradnji Odbora sa iseljenicima iz Crne Gore, jednu u XXV sazivu krajem 2013. godine, a drugu tokom tekućeg XXVI saziva, marta 2017. godine.

Aktivnu i odgovornu ulogu po pitanjima dijaspore Odbor je demonstrirao i tokom izrade Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima koji je usvojen krajem jula 2015.

godine, Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima koji je usvojen krajem juna 2018. godine, kao i Zakona o izmjenama i dopunama o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima koji je usvojen krajem jula 2019. godine. Prepoznajući značaj adekvatne finansijske podrške za potrebe sprovođenja uspješne politike prema iseljenicima, Odbor je amandmanskim djelovanjem na Zakon o saradnji Crne Gore sa iseljenicima iz 2015. kao i na Zakon o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima iz 2018. uticao na povećanje godišnjeg budžeta Uprave za dijasporu.

Odbor u svim međunarodnim aktivnostima poseban značaj posvećuje dijaspori, te tokom zvaničnih posjeta stranim državama koristi priliku da se sastane sa predstavnicima iseljeničkih udruženja, te upozna sa njihovim potrebama, problemima i izazovima. Ostajući otvoren za sve predloge brojne dijaspore, Odbor svoj specifičan doprinos pruža kao most saradnje iseljenika i Crne Gore.

Foto: Predstavnici Uprave za dijasporu na sjednicama Odbora za medjunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore

Idi na VRH
error: Content is protected !!