Dijaspora u prošlosti i sadašnjosti (90): Podrška radu i aktivnostima organizacija dijaspore

Zanimljivo je primijetiti da su zavičajna udruženja bolje organizovana, homogenija i daleko aktivnija od udruženja koja okupljaju ljude iz cijele Crne Gore. Razlog za to jesu poznanstva iz starog kraja, lična ili familijarna, ali snagu ovih udruženja ponajviše predstavlja bliskost ciljeva oko kojih se okupljaju i konkretni rezultati zajedničkih akcija usmjerenih ka rodnom kraju. Zavičajna udruženja su i najveći realizatori humanitarnih akcija, a vrlo često i inicijatori i finansijeri infrastrukturnih projekata važnih za njihov zavičaj

Prema evidenciji Uprave za dijasporu u ovom trenutku u svijetu postoji blizu dvije stotine udruženja koja okupljaju iseljenike porijeklom iz Crne Gore. Udruženja naše dijaspore uglavnom su državnog karaktera tj. okupljaju sve ljude porijeklom iz Crne Gore.

Postoji i veliki broj zavičajnih udruženja kao što su udruženja Bihoraca, Plavljana i Gusinjana, Petnjičana, Rožajaca itd. Zanimljivo je primijetiti da su zavičajna udruženja bolje organizovana, homogenija i daleko aktivnija od udruženja koja okupljaju ljude iz cijele Crne Gore. Razlog za to jesu poznanstva iz starog kraja, lična ili familijarna, ali snagu ovih udruženja ponajviše predstavlja bliskost ciljeva oko kojih se okupljaju i konkretni rezultati zajedničkih akcija usmjerenih ka rodnom kraju. Zavičajna udruženja su i najveći realizatori humanitarnih akcija, a vrlo često i inicijatori i finansijeri infrastrukturnih projekata važnih za njihov zavičaj.

Manifestacija „Veče dijaspore – Bijelog Polja“ koju je Opština Bijelo Polje organizovala u saradnji sa Upravom za dijasporu u avgustu 2019. godine

Bez obzira da li se organizuju kao zavičajna ili na državnom nivou, sva udruženja naših iseljenika po pravilu počivaju na dobrovoljnom i volonterskom radu, čiji je jedini motiv želja da se očuva identitet u punom smislu te riječi, da se očuvaju mlađe generacije i eventualno gdje i kako se može, pomogne zavičaju i matičnoj zemlji. Ova pomoć je konstanta, nešto na što Crna Gora može računati bez obzira na prilike i okolnosti i iako ni danas ona nije zanemarljiva, valja se prisjetiti da je ova pomoć kroz istoriju bivala i na nivou budžeta Crne Gore. Sama udruženja međutim često kubure sa finansisijama, koje uglavnom zavise od članarine i finansijski jakih pojedinaca koji ih podržavaju.

Želeći da na neki način izađe u susret potrebama naše dijaspore, prije svega one u regionu, Zakonom o saradnji Crne Gore sa dijasporom Uprava za dijasporu propisuje pravni osnov za podršku programima i projektima organizacija dijaspore kroz raspisivanje Javnog konkursa za godišnju dodjelu sredstava. Na Javnom konkursu organizacije dijaspore imaju mogućnost konkurisati sa programima odnosno projektima iz utvrđenih i vrlo široko postavljenih oblasti saradnje, i to: očuvanja državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori; očuvanja kulturnog identiteta; jačanja obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje; informisanja i povezivanja; zaštite prava i položaja dijaspore – iseljenika i unapređenja privrednog partnerstva.

Uprava za dijasporu je po prvi put raspisala Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata organizacija dijaspore-iseljenika u prvom kvartalu 2019. godine.

Za ove svrhe Uprava je opredijelila značajan iznos od 100.000 eura. Očekivano, prvi konkurs ove vrste izazvao je veliko interesovanje organizacija dijaspore. U zakonski određenom roku na adresu Uprave pristigle su prijave ispred 42 organizacije dijaspore, koje su aplicirale sa ukupno 61 projektom. Programe i projekte vrednuje posebna Komisija koju je potrebno oformiti u ovu svrhu, a koju po pravilu treba da čine lica koja imaju iskustva u radu sa dijasporom, posjeduju znanje o stanju i problemima u ovoj problematici i konačno, imaju viziju i znanje o strategiji i politici saradnje matične zemlje sa dijasporom. Već prvi konkurs dao je odlične rezultate, dijaspora je praktično oživjela, a najveći rezultati osjećaju se u zemljama regiona (Srbija, Albanija, Makedonija, BiH).

Uprava će sa ovom aktivnošću neminovno nastaviti, a planira se i povećanje iznosa koji će se izdvajati za ovu svrhu. Ovo je vjerovatno jedan od najznačajnijih projekta Uprave direktno usmjeren na organizacije dijaspore, pružanje podsticaja za njihov rad i jačanje njihovih kapaciteta kroz obezbjeđivanje finansijskih sredstava za realizaciju njihovih aktivnosti. Snaženjem organizacija dijaspore, jačanjem njihovih kapaciteta,Uprava želi da podstakne njihov doprinos u ostvarivanju i jačanju saradnje Crne Gore sa svojom dijasporom na svim poljima.

Glavna fotografija: Direktor Uprave mr Predrag Mitrović, predsjednik Bijelog Polja Petar Smolović, generalni konzul Crne Gore u Frankfurtu Branislav Karadžić i direktor Centra za socijalni rad Admir Mustajbašić na manifestaciji „Veče dijaspore – Bijelog Polja“, avgust 2019. godine

Idi na VRH
error: Content is protected !!