Hadžić posjetio Udruženje Crnogoraca Opštine Kula: Dogovoreno otvaranje novih prostorija

“Sagovornici su saglasni da se mora više raditi na umrežavanju crnogorskih udruženja u  Srbiji i da Crnogorsko Vijeće, u što kraćem roku bi trebalo u svoj rad uključiti veći broj udruženja. Jedan od zaključaka ove posjete jeste potreba inteziviranja posjeta iseljeničkim udruženjima u Srbiji, u cilju lakšeg rješavanja velikih problema sa kojima se suočavaju”, saopšteno je iz Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima

Tokom radne posjete Republici Srbiji, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima, mr Seid Hadžić, posjetio je predstavnike naše dijaspore u opštini Kula.

Pored predsjednika Udruženja Crnogoraca Opštine Kula, Slobodana Balandžića, sastanku je prisustvovalo i rukovodstvo udruženja – potpredsjednik Velibor Golubović, predsjednik upravnog odbora Dimitrije Čurović, sekretar Bojana Radović i član odbora Rade Obradović.

Hadžić se zahvalio na pozivu i kazao da je od ključnog značaja povećana participacija u projektima kao što je slučaj sa Javnim pozivom za sufinansiranje projekata u oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima, jer je smisao istih povećanje intenziteta komunikacije i saradnje među pojedincima i udruženjima dijaspore sa matičnom državom. Takođe, sa prisutnima je dogovorio skoriji termin svečanog otvaranja prostorija za potrebe njihovog udruženja, a čije opremanje je podržala i Uprava.

Balandžić je zahvalio se na posvećenosti koju Uprava pruža dijaspori, a govorio je i o novim modalitetima saradnje. Razgovarano je o aktivnostima, ali i o problemima sa kojima se susreće Udruženje Crnogoraca Opštine Kula.

“Sagovornici su saglasni da se mora više raditi na umrežavanju crnogorskih udruženja u  Srbiji i da Crnogorsko Vijeće, u što kraćem roku bi trebalo u svoj rad uključiti veći broj udruženja. Jedan od zaključaka ove posjete jeste potreba inteziviranja posjeta iseljeničkim udruženjima u Srbiji, u cilju lakšeg rješavanja velikih problema sa kojima se suočavaju”, saopšteno je iz Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima.

Sugerisano je da se prebaci konzulat u Vrbas ili eventualno otvori kancelarija konzulata u Vrbasu, te i da je vrlo nepristupačan i nefunkcionalan dosadašnji konzulat u Sremskim Karlovcima.

“Teritorija Vojvodine i pojas oko Vrbasa je najbrojniji, kada je riječ o iseljenicima iz Crne Gore. Direktor Uprave je obećao da će inicijativu pokrenuti kod Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i vjeruje da će biti uslišena jer je to tema koja je od značaja za naše iseljenike, te i da ne vidi potrebu sadašnje lokacije konzulata u Srbiji”, piše u saopštenju.

U vlasništvu Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore već postoji izuzetno kvalitetan i lijep objekat u Vrbasu, te da je neophodna samo dobra volja naših institucija, kao i odgovoran odonos i briga prema našim iseljenicima kako bi se pomenuta inicijativa realizovala u što kraćem roku, zaključili su prisutni tokom sastanka.

U sklopu posjete direktor Hadžić je prisustvovao i svečanosti povodom Dana nacionalnog savjeta, koji se održao 26. oktobra 2021. godine u SPC „Spens“, a na poziv Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine.

Hadžić je na svečanosti pozdravio prisutne i tom prilikom pozvao Nacionalni savjet da u većoj mjeri izađe u susret našoj dijaspori koja radi na očuvanju kulture, tradicije i identiteta Crnogoraca, kao i povezanosti sa državom maticom.

Foto: Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima

Idi na VRH
error: Content is protected !!