Azra Hasković, prvi magistar konzervacije i restauracije u BiH

Ideja da se bavi kozervacijom i restauracijom Azri Hasković došla je sasvim slučajno, da bi kasnije tim pozivom bila oduševljena i došla do zvanja prvog magistra u toj oblasti u BiH.

Trenutno radi na očuvanju i istraživanju arhivskih dokumenata u Općini Novi Grad u Sarajevu. Pored magistarskog rada koji je činio konzervacija i restauracija orijentalnog rukopisa iz 18. vijeka, rukopisa pisanog rukom prvog imama Sultan Fatihove džamije u Istanbulu, kaže da je posebno vezana i za preventivni rad na vrijednim rukopisima Mehmed-paše Sokolovića i Baščaršijsku džamiju u Sarajevu.

Uz konstataciju da je njen poziv velika nepoznanica za većinu ljudi, Azra navodi da je najveći izazov prilikom rada činjenica da taj posao uglavnom podrazumijeva rad na veoma osjetljivim materijalima, te svaki proces predstavlja rizik za njihovim gubitkom, a time i gubitkom materijalnog traga istorije. S obzirom na to da se radi o relativno novoj nauci, koja, kako pojašnjava, zahtijeva prostor za stalno istraživanje kako bi se iznašlo najbolje rješenje, u toku rada susrela se sa različitim nedoumicama, pri čemu je kroz istraživanje i traženje najboljeg rješenja otkrila mnoštvo novih različitih tehnika i materijala sa kojima ranije nije imala dodira.

Azra Hasković je rođena 1995. godine u Sarajevu, a njeni roditelj su u glavni grad BiH doselili iz Bijelog Polja.

Azra Hasković, konzervatorka i restauratorka: “Njegujući” vrijedne predmete čuva historiju i tradiciju

 

Idi na VRH
error: Content is protected !!