Lice Fokusa: Dr Nedžad Musić, naučnik i jedan od direktora farmaceutskog giganta – CSL Seqirus u Bostonu

Dr Nedžad Musić je rođen 25. maja 1969. godine u Plavu.

Školovao se u Beogradu, gdje je počeo da izgrađuje uspješnu univerzitetsku karijeru, a radio je i u Vladi Srbije dok je premijer bio Zoran Đinđić.

Nakon toga je emigrirao u Kanadu i radio fizičke poslove, bio na ivici da ostane na dnu do kraja, da bi ga inat natjerao da može ne samo u prodavnici da priča na stranim jezicima, već i da upiše studije i opet postane naučnik na Univerzitetu u Montrealu (katedra za virusologiju), i to veći nego što bi ga ikad Beograd priznao.

I kad se dokazao u nauci, 2011. dobio je poziv da se preseli u SAD i da radi u čuvenom CDC-u Atlanta, gdje je prve tri godine bio na poziciji postdoktorskih studija, a sljedeće četiri godine unaprijeđen u višeg naučnika.

Poslije sedam godina uspješnog naučnog rada na tom američkom Institutu za javno zdravstvo, i sa objavljenih nekoliko naučnih radova, 2018. prelazi da radi za farmaceutskog giganta – CSL Seqirus u Bostonu, gdje je postao jedan od direktora. U ovoj interkontinentalnoj biotehnološkoj kompaniji sa dinamičnim portfeljem lijekova za spasavanje života, uključujući one koji liječe hemofiliju i imune nedostatke, vakcine za prevenciju gripa i terapije za nedostatak gvožđa i nefrologiju, Nedžad Musić danas uspješno rukovodi velikim timom naučnika. Njegov tim radi na postojećim i novim vakcinama, uključujući grip, COVID, RSV i druge respiratorne virusne bolesti.

Naučna biografija:

41 naučni rad u eminentnim svjetskim časopisima

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Music%20N&cauthor_id=37794051

https://www.researchgate.net/profile/Nedzad-Music

Nedžadov naučni rad je citiran do sada više od hiljadu puta – 1.025 citata;

h-index je 18.

i 10-index je 22

Scholar Google Link: https://scholar.google.ca/citations?user=r7Ew2WUAAAAJ&hl=en

Linkedin Link:

https://www.linkedin.com/in/nedzad-music-44065546/

KOMPLETAN TEKST O O DR NEDŽADU MUSIĆU MOŽETE PROČITATI NA SLJEDEĆEM LINKU

Napustio je Beograd i posao koji je volio, emigrirao u Kanadu i radio fizičke poslove, a danas rukovodi naučnim timom u Bostonu: Životna priča dr Nedžada Musića (I)

Idi na VRH

error: Content is protected !!