Rehabilitacija: Rada Višnjić imenovana za v.d. direktora OŠ Jugoslavija

„Saglasno navedenom stekli su se uslovi da ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta, u skladu sa ovlašćenjem iz člana 81,stav 1, Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, imenuje vršioca dužnosti direktora avedene ustanove, na period od šest mjeseci. Imajući u vidu navedeno, za vršioca dužnosti JU OŠ „Jugoslavija“ Bar imenujem Radu Višnjić, diplomiranu učiteljicu, VII 1 nivo Nacionalnog okvira kvalifikacije, na period od šest mjeseci. Imajuči u vidu navedeno, za riješeno je kao u dispozitivu“, stoji u rješenju, koje potpisuje ministarka Bratić, uz napomenu da se protiv ovog rješenja može pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja

Učiteljica Rada Višnjić, koja je dobila otkaz u školi zbog zloupotrebe djece u političke svrhe, poznata javnosti po tome što je, između ostalog djeci zadavala da crtaju trobojke na časovima, ali i pozivala na moleban,  naimenovana je za vršioca dužnosti direktora JU Osnovna škola „Jugoslavija“ u Baru.

Prema rješenju ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta dr Vesne Bratić, Rada Višnjić naimenovana je na ovo mjesto na period od šest mjeseci, počev od 12.jula tekuće godine, prenosi portal Bar.

Višnjić je tu informaciju podijelila na svom Fejsbuk profilu.

„Na osnovu člana 81, stav 1 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, ministarka prosvjete, kulture, nauke i sporta donijela je Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU OŠ „Jugoslavija“ Bar. Rada Višnjić, diplomirana učiteljica VII 1 nivo Nacionalnog okvira kvalifikacije imenuje se za vršioca dužnosti sirkeotra JU OŠ „Jugoslavija“ Bar, na period od šest mjeseci, počev od 12. jula 2021. godine. Imenovana ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom“, stoji u rješenju ministarstva.

U obrazloženju rješenja navodi se da je „rješenjem ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta od 12.jula 2021. godine Biljana Vukmanović, profesor srpske književnosti i jezika, VI nivo Nacionalnog okvira kvalifikacije razriješena dužnosti direktora JU OŠ „Jugoslavija““.

„Saglasno navedenom stekli su se uslovi da ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta, u skladu sa ovlašćenjem iz člana 81,stav 1, Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, imenuje vršioca dužnosti direktora avedene ustanove, na period od šest mjeseci. Imajući u vidu navedeno, za vršioca dužnosti JU OŠ „Jugoslavija“ Bar imenujem Radu Višnjić, diplomiranu učiteljicu, VII 1 nivo Nacionalnog okvira kvalifikacije, na period od šest mjeseci. Imajuči u vidu navedeno, za riješeno je kao u dispozitivu“, stoji u rješenju, koje potpisuje ministarka Bratić, uz napomenu da se protiv ovog rješenja može pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, prenosi Portal Luca.

„Ne dajem informacije”, kratko je Višnjić kazala „Vijestima” na pitanje o imenovanju.

Protiv Višnjić je u januaru 2020. godine pokrenut disciplinski postupak nakon što je učenicima na času zadala da crtaju trobojku.

Tada je dobila uslovni otkaz. Fotografija učenika koji u rukama drže iscrtane trobojke objavljena je na društvenoj mreži Fejsbuk.

U jesen prošle godine je, nakon što je preko vajber grupe pozivala učenike V-2 odjeljenja na moleban u Hram Svetog Jovana Vladimira u Baru, dobila otkaz.

“Postupak je sproveden u skladu sa Zakonom, o čemu svjedoči zapisnik Inspekcije rada o izvršenom inspekcijskom pregledu, čiji je subjekat nadzora bila OŠ “Jugoslavija”, odgovorno lice direktor ustanove, a na osnovu inicijative za vanredni nadzor upućene od strane Višnjić. Tokom postupka za utvrđivanje odgovornosti, shodno zakonskoj proceduri, strana u postupku se usmeno izjasnila, a potom su utvrđene činjenice koje nedvosmisleno potvrđuju da je Višnjić načinila težu povredu radne obaveze iz člana 37, stav 1, tačka 3 Opšteg kolektivnog ugovora”, kazala je tada bivša direktorica Biljana Vukmanović.

Na izricanje mjere, kako je dodala, “uticalo je prethodno ponašanje Višnjić i prethodno izrečena mjera”.

“Kao direktor javne vaspitno-obrazovne ustanove u obavezi sam da, shodno funkciji koja mi je povjerena, poštujem zakonske odredbe kada su u pitanju rad škole i prava učenika, jer je shodno članu 5 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju propisano da “u javnoj ustanovi i u ustanovi kojoj je dodijeljena koncesija za izvođenje javnovažećeg obrazovnog programa obrazovanje i vaspitanje je svjetovnog karaktera. U ustanovi iz stava 1 ovog člana nije dozvoljeno religijsko djelovanje osim u ustanovama koje su licencirane kao srednje vjerske škole”, saopštila je tada Vukmanović.

Iz tadašnjeg resora prosvjete kazali su tada da je pozivom učenicima da dođu na moleban, učiteljica Rada Višnjić „drsko i bezobrazno zloupotrijebila i ugrozila djecu i nije joj mjesto u prosvjeti”.

“Višnjić je, pozivom đaka na moleban, na najbrutalniji mogući način ponovo uvela vjersku i političku indoktrinaciju u školu, prekšila svaki zdravorazumski moralni kodeks i, usred epidemije drsko, bezobrazno i što je najgore – sa namjerom, ugrozila zdravlje djece pozivima na javni vjerski skup”, kazali su iz Ministarstva, na čijem je čelu tada bio Damir Šehović.

Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Mijušković u mišljenju o drugom slučaju u kojem je učiteljica ulcinjske OŠ „Boško Strugar“ objavila fotografiju učenika sa simbolom albanske zastave, osvrnula se tada i na slučaj Rade Višnjić.

“Podsjećamo da je u jednom sličnom postupku protiv učiteljice koje je objavila fotografiju djece na društvenoj mreži, obrazovno-vaspitna ustanova u kojoj je zaposlena preduzela je radnje i mjere shodno zakonskim propisima. Naime, djeca su crtala štrumfove na zastavi sa tri boje (kakve je nekada imala Republika Crna Gora), sačinila i objavila njihovu zajedničku fotografiju u društvenim medijima, što je za posljedicu imalo pokretanje postupka protiv učiteljice. U oba slučaja, koja su svakako slična, objavljena je fotografija djece na društvenim medijima, povezana sa simbolima koji nijesu zvanični državni, koja je izazvala reakciju šire javnosti. Međutim, postupanje organa je u potpunosti različito”, uporozila je tada Mijušković, podsjećaju Vijesti.

Ona je u mišljenju navela i da se u osnovnoj školi, naročito u nižim razredima, ne treba vršiti promocija religijskih ili nacionalnih događaja, kao i simbola koji mogu stvoriti osjećaj uvrijeđenosti za bilo koju etničku grupu, a koji djeca tog uzrasta u suštini i ne razumiju.

Komentari

Daj prvi komentar na ovu priču

Ostavi odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Idi na VRH
error: Content is protected !!