Vukašin Perović: Saša

Kada je i gdje prvi put podignut crnogorski barjak nakon nestanka crnogorske države 1918. godine? Na to pitanje danas bi vjerovatno tačno odgovorio vrlo mali broj građana Crne Gore. A odgovor glasi: podignut je na jarbol ispred Skupštine Crne Gore 1992. godine. Ko je imao hrabrosti da to učini te ratne godine? Jedan mladić koji se zvao Saša Raonić sa trojicom svojih drugova. Taj hrabri mladić tada je svima u Crnoj Gori i van nje pokazao kako se voli svoja zemlja.
Njemu je pjesmu posvetio Vukašin Perović

Tužan štrči jarbol pusti,

i ne sviće majska zora,

od nesrećne osamnaeste,

kad nestade Crna Gora.

U vremenu kada narod,

po navici život čini,

probudit ga neko mora,

okrenut ga ka istini.

Nit iskusan, nit pametan,

niti onaj koji zbori,

nego onaj kome basta,

kom junačko srce gori.

Pred Skupštinom, sad je vakat!

Skoro vijek cio prođe,

đe nestade Crna Gora,

nek ponovo sebi dođe.

Čekanja nam više nema,

neka srca misli vode,

noćas mora zalepršat,

na jarbolu od slobode.

Iz njedara svojih vade

ljubomorno đe ga kriju

dvoglavoga zlatnog orla,

Crne Gore istoriju.

Crven barjak sa bojišta,

kroz vjekove što nas prati.

što ne bješe veće časti,

nego pod njim život dati.

Na jarbolu za tren oka,

kada mladost ima krila,

crven barjak zaleprša,

probudi se majka mila.

U jednom se času stvori,

slava Krusa i Grahovca,

Martinića, Vučjeg dola,

Mojkovac i epska Rovca.

Kad junaka rodi majka,

da u trenu vječnost stvori,

i sa svojih dvades ljeta,

put pokaže Crnoj Gori.

Kao slavni prađedovi,

i staroga kova borci,

za barjakom crvenijem,

ka vječnosti, Crnogorci!

Sad slobodno on leprša,

na jarbolu crnogorskom,

dugujuci vječno hvala,

jednom mladom Vuku gorskom,

što u društvu vitezova,

i junaka Crne Gore,

s neba gleda domovinu,

i slobodne majske zore.

Ne plače se za junakom,

kakav bješe soko sivi,

jer u svakom Crnogorcu,

jedan dio njega živi.

Vukašin Perović svom drugu Saši Raoniću (1972-1994)
24.06.2020.

Komentari

Daj prvi komentar na ovu priču

Ostavi odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Idi na VRH