Rožaje: Brdo Izlit dobija status kulturnog dobra

“Rožaje je bogato kulturnim nasljeđem, tu se nalazi više kulturnih dobara sa kulturno-istorijskim vrijednostima koje treba proglasiti kulturnim dobrom. Cilj mi je da što više lokalnih znamenitosti dobije status kulturnog dobra od nacionalnog značaja, uvjeren da to zaslužuju i siguran da bi to značilo zaustavljanje njihovog daljeg propadanja. Do sada u Rožajama status kulturnog dobra od nacionalnog značaja ima samo Kučanska džamija. Mislim da zgrada Zavičajnog muzeja ‘Ganića kula’, kao i mnoge karakteristične stare kuće, treba da dobiju status nepokretnog kulturnog dobra od lokalnog značaja, što bi bilo važno za razvoj kulture i za unapređenje kulturnog turizma. Isto tako valjalo bi poraditi da i određeno pokretno kulturno nasljeđe u Rožajama, kao što su muzejski predmeti i zbirke Zavičajnog muzeja ‘Ganića kula’ dobiju status kulturnog dobra.

Ljubav prema poslu, kulturi i istoriji svoga kraja godinama ispunjavaju zadovoljstvom dokumentaristu Zavičajnog muzeja “Ganića kula” u Rožajama, Omera Kalača.

Njegova istraživanja, prikupljanje dokumentacije i saradnja sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara rezultirala su Odlukom uprave da brdo Izlit dobije status kulturnog dobra, kazao je Radiju Crne Gore ovaj rožajski pregalac kulture.

“Posebno nas je obradovala odluka da taj lokalitet bude kulturno-istorijski valorizovan do kraja 2023. godine, što znači da će Izlit biti kategorizovan kao kulturno dobro od nacionalnog značaja i kao takav postati zaštićeno dobro, na dobrobiti lokalne i crnogorske kulturne baštine”, ističe Kalač.

Lokalitet Izlit se nalazi u bližoj okolini grada, iznad Ganića krša, a na lijevoj obali Ibra. Na ovo uzvišenje je moguće stići samo sa zapadne strane, i to putem prema Šušterima, dok sa preostale tri strane, istoka, sjevera i juga nema prilaza ovom mjestu, jer je opkoljeno strmim liticama. Ovo utvrđenje na Gradini je danas izuzetno značajan arheološki lokalitet za Rožaje i muzej, a i šire.

“Poznata Gradina u Rožajama po svim arheološkim nalazima u prošlosti je bila jaka tvrđava, čemu svjedoči velika polukružna kula sagrađenu od kamena. Izlit je u arheološkom pogledu veoma bogat. Dosadašni artefakti koji su pronađeni na ovom lokalitetu pokazali su da je to granično područje i veza sa nekoliko starih gradova takozvanih gradina. Ovaj lokalitet je iz rimskog doba. S obzirom na strategijski značaj lokacije, Gradina-Izlit, jasno je da je bilo opasano moćnim bedemima, čiji temelji su otkriveni prije pet godina”, dodao je Kalač.

Zavičajni muzej “Ganića kula” od osnivanja do dansas radi na sakupljanju, očuvanju, zaštiti i prezentaciji kulturnog nasljeđa opštine Rožaje. U muzeju su eksponati  razvrstani po zbirkama: kulturno-istorijska, arhivska, numizmatička, etnografska i arheološka.

Značajan dio pokretnog kulturnog nasljeđa opštine Rožaje čine muzejski predmeti tradicionalne kulture, a to su: sehara, ćilim, turska tapija, diploma iptidahija, bošnjačka muška i ženska nošnja, koji imaju izuzetan značaj za proučavanje istorije, kao i za razvoj kulture u lokalnoj zajednici.

“Rožaje je bogato kulturnim nasljeđem, tu se nalazi više kulturnih dobara sa kulturno-istorijskim vrijednostima koje treba proglasiti kulturnim dobrom. Cilj mi je da što više lokalnih znamenitosti dobije status kulturnog dobra od nacionalnog značaja, uvjeren da to zaslužuju i siguran da bi to značilo zaustavljanje njihovog daljeg propadanja. Do sada u Rožajama status kulturnog dobra od nacionalnog značaja ima samo Kučanska džamija. Mislim da zgrada Zavičajnog muzeja ‘Ganića kula’, kao i mnoge karakteristične stare kuće, treba da dobiju status nepokretnog kulturnog dobra od lokalnog značaja, što bi bilo važno za razvoj kulture i za unapređenje kulturnog turizma. Isto tako valjalo bi poraditi da i određeno pokretno kulturno nasljeđe u Rožajama, kao što su muzejski predmeti i zbirke Zavičajnog muzeja ‘Ganića kula’ dobiju status kulturnog dobra.

U Rožajama značajno kulturno blago čine i spomen-objelježa narodnim herojima Radunu Đukiću na brdu Top i Mustafi Pećaninu ispred osnovne škole, koje takođe treba zaštititi”, kaže Omer Kalač, piše portal rtcg.me.

Foto: Rožaje (Printscreen)

 

 

Idi na VRH
error: Content is protected !!