Krcić prije dvije godine stekao uslov za penziju, Vlada ga predložila za v.d. Uprave za saradnju sa dijasporom

Kako se navodu u predlogu, Krcić je rođen 1953. godine, što znači da ima 69 godina i da po sili zakona ne može biti državni službenik

Vlada Crne Gore predložila je danas da se za vršioca dužnosti Uprave za saradnju sa dijasporom- iseljenicima odredi dr Šefket Krcić, iako je prije dvije godine stekao uslove za penziju i po sili zakona ne može biti državni službenik.

U predlogu koji je potpisao odlazeći premijer Zdravko Krivokapić, navodi se da predlaže Krcića, imajući u vidu da je dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora te Uprave Seidu Hadžiću prestalo vršenje dužnosti, zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je bio raspoređen na tu poziciju, pišu “Vijesti”.

Kako se navodu u predlogu, Krcić je rođen 1953. godine, što znači da ima 69 godina i da po sili zakona ne može biti državni službenik.

U predlogu se navodi da je Krcić “bošnjački idealistički filozof, pisac i izrazito opozicioni i kritički liberalni intelektualac i politički analitičar, borac za demokratiju, slobode i ljudska prava”.

Navodi se da je studije filozofije, sociologije i književnosti završio na Univerzitetu u Beogradu i da je dvostruki doktor nauka.

U predlogu se ističe da je obavljao brojne rukovodeće pozicije i da je sada predsjednik Matice Bošnjaka.

Foto: Šefket Krcić (Privatna arhiva)

Idi na VRH
error: Content is protected !!