Dijaspora Crne Gore u prošlosti i sadašnjosti (76): Finansiranje projekata dijaspore

Centar za iseljenike je u 2009. godini raspisao javni Konkurs za dodjelu sredstava iseljeničkim organizacijama koji je imao za cilj da se pomogne i podstakne organizovanje dijaspore i njihov angažman na očuvanju nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta

Naše iseljeničke organizacije, kojih u ovom trenutku ima oko 150, svake godine su planirale svoje aktivnosti i projekte. Problemi su se javljali pri njihovoj realizaciji jer su izvori finansiranja bili, za većinu organizacija, nestabilni i nepredvidivi te su u Centru odlučili da pokrenu projekat djelimičnog finansiranja projekata dijaspore.

Centar za iseljenike je u 2009. godini raspisao javni Konkurs za dodjelu sredstava iseljeničkim organizacijama koji je imao za cilj da se pomogne i podstakne organizovanje dijaspore i njihov angažman na očuvanju nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta. Konkursom su sufinansirani projekti i programi iseljeničkih organizacija iz oblasti kulture i obrazovanja. Fond za finansiranje ovih projekata bio je 20.000 eura, a skromnim iznosima finansirana su čak 22 projekta iseljeničkih organizacija.

Crnogorska dijaspora je pozitivno ocijenila ovaj projekat i u njemu prepoznala konkretnu mjeru pomoći Crne Gore svojoj dijaspori. Pokazalo se da je ovo dobra praksa, pogotovo imajući u vidu da su neke iseljeničke organizacije veoma siromašne.

Međutim, opterećen smanjenjem budžeta Centar za iseljenike nije uspio da održi kontinuitet pružanja materijalne pomoći iseljeništvu, mada je ovo vrlo važan projekat koji Crna Gora mora uspostaviti u svom daljem radu sa sijasporom.

Idi na VRH
error: Content is protected !!