Dijaspora Crne Gore u prošlosti i sadašnjosti (68): Aktivnosti i projekti Centra za iseljenike

Treba imati u vidu, za razliku od velikih institucija za saradnju sa dijasporom zemalja u okruženju, da su ovo realizovale praktično dvije zaposlene osobe (Milan Vukčević i Elvira Bekteši) uz angažman spoljnih saradnika i povremeno zaposlenih

Za ovu priliku kratko se ističu neke redovne aktivnosti i realizovani projekti Centra. Projekti su osmišljeni kako kroz iskustva drugih zemalja u okruženju (Srbija, Hrvatska, Slovenija, Makedonija), tako i na bazi sopstvenog iskustva o specifičnostima i potrebama naše dijaspore. Može se reći da su svi značajniji projekti o saradnji s dijasporom iz zemalja regiona realizovani u manjem ili većem obimu i u našem Centru.

Treba imati u vidu, za razliku od velikih institucija za saradnju sa dijasporom zemalja u okruženju, da su ovo realizovale praktično dvije zaposlene osobe (Milan Vukčević i Elvira Bekteši) uz angažman spoljnih saradnika i povremeno zaposlenih.

Idi na VRH
error: Content is protected !!