Ubistvo Šejle Bakije: Tužilac nije znao za kaznenu evidenciju Đokaja, ODT donijelo zakonitu odluku

“Istovremeno se nameće potreba što hitnijeg usaglašavanja crnogorskog zakonodavstva sa međunarodnim standardima prema kojima se svaki oblik nasilja u porodici tretira kao krivično djelo. Postupajući po nalogu v.d. Vrhovnog državnog tužioca da Više državno tužilaštvo u Podgorici, kao neposredno nadležno za Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, izvrši detaljnu provjeru postupanja ODT Podgorica u konkretnom slučaju, pribavljeni su spisi predmeta i izjašnjenje postupajućeg tužioca”, saopšteno je iz VDT-a

Više državno tužilaštvo saopštilo je da dežurni tužilac avgusta ove godine, postupajući po prijavi sada pokojne Šejle Bakije, nije bio upoznat sa bezbjednosnom procjenom Ilira Đokaja, ni njegovom kaznenom evidenciom. Kako kažu u saopštenju, tada je postupajući tužilac obaviješten da Đokaj ranije nije evidentiran za porodično nasilje.

Đokaj se sumnjiči za ubistvo nevjenčane supruge Šejle Bakije (19) i ranjavanje njenog oca Šabana Bakije.

Iz Višeg tužilaštva poručuju da je ubistvo Šejle Bakije u Tuzima opomena za čitavo društvo i pokazatelj da sve državne institucije treba sa povećanim senzibilitetom pristupaju svim slučajevima porodičnog nasilja.

“Istovremeno se nameće potreba što hitnijeg usaglašavanja crnogorskog zakonodavstva sa međunarodnim standardima prema kojima se svaki oblik nasilja u porodici tretira kao krivično djelo. Postupajući po nalogu v.d. Vrhovnog državnog tužioca da Više državno tužilaštvo u Podgorici, kao neposredno nadležno za Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, izvrši detaljnu provjeru postupanja ODT Podgorica u konkretnom slučaju, pribavljeni su spisi predmeta i izjašnjenje postupajućeg tužioca”, saopšteno je iz VDT-a.

Utvrđeno je, kako kažu, da postupajući tužilac nije bio upoznat sa bezbjednosnom procjenom ličnosti, niti kaznenom evidenciom prijavljenog lica, da je obaviješten da prijavljeno lice ranije nije evidentirano za porodično nasilje.

“Postupajući tužilac istovremeno je obaviješten da podnositeljka prijave ranije nije podnosila prijave protiv prijavljenog lica. Utvrđeno je da je postupajući tužilac procijenio da ne postoje elementi bića krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, imajući na umu činjenicu da Krivični zakonik Crne Gore (član 220) propisuje da ovo krivično djelo postoji u slučaju kada učinilac, primjenom grubog nasilja, naruši tjelesni ili duševni integritet člana svoje porodice”, piše se u saopštenju.

Takođe je utvrđeno da je postupajući tužilac, imajući u vidu navode iz prijave, sadržinu obavještenja prikupljenih od podnositeljke prijave, uzimajući u obzir sve prikupljene činjenice i dokaze, utvrdio da nema elemenata krivičnog djela proganjanje (član 168a Krivičnog zakonika Crne Gore), prenosi rtcg.me.

“S obzirom na to da je Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici(član 36, stav 2) propisano kao prekršajno djelo ako član porodice prijeti napadom ili izaziva opasnost koja može prouzrokovati osjećaj lične nesigurnosti ili psihičku bol drugog člana porodice, postupajući tužilac je službenicima Uprave policije izdao obavezujući nalog da se prijavljeno lice liši slobode i u zakonskom roku sprovede sudiji za prekršaje”, poručuju iz Višeg državnog tužilaštva.

Postupajući po nalogu državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, službenici Uprave policije Centra bezbjednosti Podgorica, kako navode lišili su slobode prijavljenog, uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, privedeno Sudu za prekršaje u Podgorici.

“Sud za prekršaje je prihvatio svoju nadležnost, odnosno činjenicu da je u pitanju prekršaj, jer bi u slučaju drugačijeg stava imao obavezu da spise predmeta uputi Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici radi ocjene da li se u prijavljenim radnjama stiču elementi bića krivičnog djela. Sud se, kao što je navedeno, u konkretnom slučaju saglasio da je riječ o prekršaju, te nakon okoncanog glavnog pretresa donio Rješenje kojim se okrivljeni oslobađa krivice. Nakon sveobuhvatne analize dostavljenih spisa predmeta i detaljnog izvještaja postupajućeg tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Više državno tužilaštvo u Podgorici je utvrdilo da je u konkretnom slučaju donijeta zakonita odluka”, piše u saopštenju Višeg tužilaštva.

 

Komentari

Daj prvi komentar na ovu priču

Ostavi odgovor

Idi na VRH
error: Content is protected !!