Dijaspora u prošlosti i sadašnjosti (106): Dijaspora Crne Gore – pregled po zemljama (Veliko Vojvodstvo Luksemburg)

Građana sa bihorskim prezimenima u Luksemburgu ima više nego što Petnjica ima stanovnika, a zajedno čine više od jedan odsto od ukupno 590.000 stanovnika. Bihoraca u toj državi ima skoro koliko i najbrojnijeg luksemburškog prezimena – Scmit

Po nezvaničnim procjenama u Velikom Vojvodstvu Luksemburg živi oko 6.000 naših iseljenika, uglavnom iz petnjičkog kraja ali i Bihora kao šireg područja.

Ambasador Vladimir Radulović na proslavi desetogodišnjice od obnove nezavisnosti CG u organizaciji udruženja “Luksemburg-Crna Gora”, “Cooperation-Montenegro”, “Zavičajnog kluba Bihor” i „Bošnjačkodonatorskog fonda”, Luksemburg 2016. godine

Prvi talas iseljavanja iz Crne Gore u Luksemburg desio se 70-ih godina 20. vijeka, dok je početkom 90-tih godina nastupio drugi talas. Danas u Luksemburgu imamo brojnu dijasporu, skoncentrisanu na malom prostoru, sa jakim i čvrstim vezama iz zavičaja koje ih i danas čine bliskim.

Ministar vanjskih poslova prof. dr Srđan Darmanović na otvaranju prostorija ZK “Bihor”, Luksemburg, 2017. godine

U skladu sa brojem naših ljudi, u ovoj zemlji imamo više aktivnih udruženja u kojima se okuplja i djeluje naša dijaspora: Zavičajni klub „Bihor”, „Saradnja Crna Gora – Luksemburg”, Asocijacija Luksemburg–Crna Gora, Bošnjački donatorski fond, Bošnjačka kulturna zajednica, Literarni klub „Husein Bašić“, Udruženje žena Crne Gore, Udruženje LMB i Kulturno-informativni centar Crne Gore.

Direktor Uprave za dijasporu sa predstavnicima udruženja dijaspore iz Luksemburga, 2019. godina

Njihov rad karakteriše jedinstvo djelovanja, čvrste veze sa maticom i bliska komunikacija sa zavičajem.

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović u posjeti Udruženju BD fond

Sva udruženja međusobno sarađuju, a njihove primarne aktivnosti su usmjerene na promociju Crne Gore, organizaciju humanitarnih akcija i aktivnosti za pomoć Crnoj Gori i zavičaju i konačno održavanje i jačanje veza sa matičnom državom.

Direktor Uprave za dijasporu u posjeti Zavičajnom klubu Bihor u Luksemburgu, maj 2019.

Interesantno je pomenuti da prema sajtu forebears.io u Luksemburgu živi 800 građana koji se prezivaju Adrović, ima i 673 Šabotića, 564 Rastodera, 411 Muhovića, 370 Škrijelja, 296 Agovića, 280 Ramdedovića. Građana sa bihorskim prezimenima u Luksemburgu ima više nego što Petnjica ima stanovnika, a zajedno čine više od jedan odsto od ukupno 590.000 stanovnika. Bihoraca u toj državi ima skoro koliko i najbrojnijeg luksemburškog prezimena – Scmit.

Direktor Uprave za dijasporu na proslavi desetogodišnjice ZK Bihor, oktobar 2019.

Podaci sa sajta mogu se smatrati pouzdanim jer se njegovi podaci o najbrojnijim prezimenima u Crnoj Gori poklapaju sa onima sa Monstatovog zvaničnog popisa.

Bošnjački dani kulture u Luksemburgu, 2018. godina

Tako je Adrovića u Crnoj Gori za sada 500 više nego u Luksemburgu, a Šabotića je u domovini 130 više. Međutim, ima i onih prezimena kojih je više u Luksemburgu. Muhovića je u Crnoj Gori 165, a tamo ih je skoro tri puta više. Rastodera je u Crnoj Gori 287, dok ih je u Luksemburgu duplo više.

Glavna fotografija: Proslava Dana nezavisnosti u Luksemburgu 2019. godine

Idi na VRH
error: Content is protected !!