“Gorštaci u ravnici – književnost i publicistika Crnogoraca u Vojvodini”: Radovan Stevović (VIDEO)

Nakon Drugog svjetskog rata bio je jedan od odgovornih rukovodilaca sa kojim su putovali kolonisti, pa njegovo kazivanje u epsko – lirskom djelu “Poema o seobi” istovremeno predstavlja autentično svjedočanstvo o vremenu seobe Crnogoraca za Vojvodinu

Prva emisija serijala “Gorštaci u ravnici – književnost i publicistika Crnogoraca u Vojvodini” govori o životnom putu i književnom stvaralaštvu revolucionara i pjesnika Radovana Stevovića (1910-1989).

Pjesnik i revolucionar, rođen je 22. novembra 1910. godine u siromašnoj porodici u selu Kobilji do, u plemenu Cuce, u Katunskoj nahiji. Osnovnu školu završio je na Trešnjevu, a gimnaziju na Cetinju.

Prvu pjesmu objavio je 1938. godine u listu “Težačko pravo”. Sarađivao je sa opozicionim časopisima “Naša brazda” i “Radnički tjednik”. Predratni je komunista, prvoborac, vojni i politički prvoborac tokom NOR-a. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine, Ordena partizanske zvijezde, Ordena bratstva i jedinstva, Ordena zasluga za narod i tri medalje za hrabrost.

Iz rata je izašao sa činom majora.

Nakon Drugog svjetskog rata bio je jedan od odgovornih rukovodilaca sa kojim su putovali kolonisti, pa njegovo kazivanje u epsko – lirskom djelu “Poema o seobi” istovremeno predstavlja autentično svjedočanstvo o vremenu seobe Crnogoraca za Vojvodinu.

Idi na VRH

PODRZITE FOKUS

Sada svojim donacijama možete podržati rad našeg portala. Pomozite da ostane trajno svjedočanstvo o našim iseljenicima i njihovim aktivnostima

This will close in 20 seconds

error: Content is protected !!