Dijaspora Crne Gore u prošlosti i sadašnjosti (45): Stanje u Plavu i Gusinju

U boju na Nokšiću nedaleko od Plava, koji se odigrao početkom decembra 1879. godine, snage pod komandom Ali-bega Šabanagića su potukle crnogorsku vojsku i tako spriječile njen ulazak u Plav i Gusinje. Ostavši u sastavu Osmanske države, stanovnici Plava i Gusinja su bili pošteđeni masovnih iseljavanja sve do izbijanja balkanskih ratova, kada će se situacija promijeniti. Otvaranjem muhadžirskih puteva mnogi Plavljani i Gusinjani će sa svojih vjekovnih ognjišta odseliti prema Peći i Đakovici, a nešto kasnije i prema Sjevernoj Americi

 

Autor: Mr. sc. Sait Šabotić

Ulcinj krajem XIX stoljeća Odlukama Berlinskog kongresa Crnoj Gori su trebali da pripadnu Plav i Gusinje.

Toj odluci suprotstavilo se većinsko muslimansko stanovništvo.

Vidjevši njihovo držanje, Porta je bila dovedena u poziciju ili da podrži njihove stavove ili da ih potpuno odbaci. Složene političke prilike u tadašnjem Kosovskom vilajetu, primorale su Portu da iskaže stav da više nije zainteresovana za predaju Plava i Gusinja Crnoj Gori.

Stari Plav

Takva situacija dovela je do nove zategnutosti odnosa između crnogorske države i Osmanskog carstva.

Plav oko 1900. godine – Sjede s lijeva na desno, Emin, Medo, Haso, Ago i Omer (sinovi Jakupa Ferovog Šabovića), stoje s lijeva na desno, Mazo hadži Mušov, Osman-aga Šehović i drugi

Crnogorska država je odlučila da silom oružja dođe do Plava i Gusinja.

Gusinje, Vezirova džamija, 1930. godina

U boju na Nokšiću nedaleko od Plava, koji se odigrao početkom decembra 1879. godine, snage pod komandom Ali-bega Šabanagića su potukle crnogorsku vojsku i tako spriječile njen ulazak u Plav i Gusinje.

Plav, Redžepagića džamija

Ostavši u sastavu Osmanske države, stanovnici Plava i Gusinja su bili pošteđeni masovnih iseljavanja sve do izbijanja balkanskih ratova, kada će se situacija promijeniti.

Otvaranjem muhadžirskih puteva mnogi Plavljani i Gusinjani će sa svojih vjekovnih ognjišta odseliti prema Peći i Đakovici, a nešto kasnije i prema Sjevernoj Americi.

Glavna fotografija: Plav 1930. godine

Komentari

Daj prvi komentar na ovu priču

Ostavi odgovor

Idi na VRH
error: Content is protected !!