Spajić dostavio predlog za razrješenje Milovića: Nije adekvatno odgovorio zadacima, narušio ugled Vlade i većine…

S druge strane, piše da Milović u više navrata nije bio “na liniji onoga što su bili prioriteti Vlade”, te da je “svojim djelovanjem, bez prethodne konsultacije sa predsjednikom i članovima Vlade, narušio ukupan kontekst i ugled cijele Vlade, tako i parlamentarne većine čijom je podrškom izabran na funkciju ministra pravde”

Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić dostavio je danas Skupštini Crne Gore predlog za razrješenje ministra pravde Andreja Milovića, saznaju “Vijesti”.

Spajić je najavio sinoć da će u najkraćem roku predložiti razrješenje Milovića, optuživši ga da je sa šefom države Jakovom Milatovićem pokrenuo “koordinisanu opstrukciju” Vlade.

U predlogu se navodi da je Vlada preduzela niz aktivnosti na planu ubrzanja ekonomskog rasta, evropskih integracija i jačanja vladavine prava, i da je najveći broj članova Vlade iskazao punu posvećenost tim prioritetima kroz profesionalni i lični angažman.

S druge strane, piše da Milović u više navrata nije bio “na liniji onoga što su bili prioriteti Vlade”, te da je “svojim djelovanjem, bez prethodne konsultacije sa predsjednikom i članovima Vlade, narušio ukupan kontekst i ugled cijele Vlade, tako i parlamentarne većine čijom je podrškom izabran na funkciju ministra pravde”.

“S obzirom da Andrej Milović nije na adekvatan način odgovorio očekivanjima i zadaclma, a da je od izuzetnog značaja za pravni i politički sistem da funkciju ministra pravde obavlja lice sa najvišim stepenom povjerenja od strane izvršne vlasti, uvjeren sam da je potrebno preduzetl neophodne korake i pristupiti razrješenju ministra pravde. U suprotnom, daljim obavljanjem funkcije dodatno bi se ugrozili interesi Crne Gore sa aspekta unutrašnje i vanjske politike, kao i vrijednosti 44. Vlade koje se odnose na meritokratiju i jačanje demokratskih i depolitizovanih institucija”, piše u predlogu, koji poziva Skupštinu da Milovića razriješi po hitnom postupku.

Milović je juče ujutru pozvao Spajića da predloži njegovo razrješenje, tvrdeći da premijer vuče stranku, Vladu i državu u “ponor”.

Spajić je rekao da je Milovića s odlukom o pokretanju razrješenja upoznao prije javnog nastupa ministra pravde.

Foto: Milojko Spajić (Vlada Crne Gore) 

Idi na VRH
error: Content is protected !!