Knjiga „Marino Borbikoni i Crna Gora” predstavljena u San Marinu: “Simbol koji učvršćuje istoriju čvrstog prijateljstva”

Delegacija Crne Gore, koju je predvodila ambasadorka Milena Šofranac Ljubojević, primljena je u audijeciju u Regentstvo Republike San Marino na najvišem nivou. Kapetani regenti Filipo Tamanjini i Gaetano Troina su, pored autora knjige, primili i Dejana Vukovića, generalnog direktora za ekonomsku i kulturnu diplomatiju MVP. Regentstvo je istaklo da su neizmjerna vrijednost slobode, puna afirmacija nacionalnog identiteta, jačanje razumijavanja, prijateljstva i saradnje stubovi Borbikonijeve misli, ali i autora studije o njemu, politikologa, publiciste i istraživača Nenad Stevovića, navodeći da ovo djelo predstavlja simbol koji učvršćuje istoriju čvrstog prijateljstva između Republike San Marina i Crne Gore

Knjiga „Marino i Borbikoni i Crna Gora,” autora Nenad Stevovića, izdata na crnogorskom i italijanskom jeziku, bila je povod kulturnog i diplomatskog događaja u San Marinu.

Marino Borbikoni je jedna od najcjenjenijih sanmarinskih ličnosti prve polovine 20. vijeka. Istaknuti profesor, političar i intelektualac, nekoliko puta šef države, bio je veliki zagovornik nezavisnosti Crne Gore između dva svjetska rata, kao i promoter  Procrnogorskog komiteta u San Marinu.

Delegacija Crne Gore, koju je predvodila ambasadorka Milena Šofranac Ljubojević, primljena je u audijeciju u Regentstvo Republike San Marino na najvišem nivou.  Kapetani regenti Filipo Tamanjini i Gaetano Troina su, pored autora knjige, primili i Dejana Vukovića, generalnog direktora za ekonomsku i kulturnu diplomatiju MVP.

Regentstvo je istaklo da su neizmjerna vrijednost slobode, puna afirmacija nacionalnog identiteta, jačanje razumijavanja, prijateljstva i saradnje stubovi Borbikonijeve misli, ali i autora studije o njemu, politikologa, publiciste i istraživača Nenadq Stevovića, navodeći da ovo djelo predstavlja simbol koji učvršćuje istoriju čvrstog prijateljstva između Republike San Marina i Crne Gore.

Nakon audijencije u palati Publiko, knjiga je predstavljena u palati Begni predstavnicima kulturnih i naučnih institucija i građanstvu San Marina. Pored autora, govorili su crnogorski istoričar Vukota Vukotić i istoričar iz San Marina prof. Verter Kasali.

Idi na VRH
error: Content is protected !!