Objavljen konkurs za dodjelu Godišnje nagrade “Komun@”

Konkursni predlozi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u elektronskoj formi na mail adresu: casopis.komun@gmail.com sa naznakom konkurs za nagradu “Komun@”, najkasnije do 6. aprila 2023. godine

Časopis za lokalnu samoupravu i njegovanje baštine Crne Gore, “Komun@”, objavio je konkurs za dodjelu Godišnje nagrade za doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore – “Komun@”.

Uslovi konkursa:

Nagrada “Komun@” dodjeljuje se instituciji i pojedincu za doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore

Predlagači nagrade:

– Nacionalne i opštinske institucije iz oblasti kulture

– Akademsko-naučne institucije čiji je program i sadržaj rada oblast kulture i identiteta Crne Gore

– Nevladine organizacije iz oblasti kulture

– Grupa građana

Predlog za nagradu potrebno je da sadrži:

– Podatke-biografiju o instituciji ili pojedincu

– Opis djelatnosti rada, referentan za oblast predviđene nagrade

– Obrazloženje predloga (konkretan značaj za očuvanje identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore)

Razmatranje i vrednovanje dostavljenih predloga obaviće stručni žiri za dodjelu nagrade.

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na Facebook stranici časopisa “Komuna” https://www.facebook.com/casopis.komuna i u medijima.

Konkursni predlozi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u elektronskoj formi na mail adresu: casopis.komun@gmail.com sa naznakom konkurs za nagradu “Komun@”, najkasnije do 6. aprila 2023. godine.

 

Idi na VRH

error: Content is protected !!