Anita Đonlić, doktor nauka iz BiH: Od Maglaja do Princeton Univerziteta

Godine 2014. je diplomirala Summa Cum Laude (najviše odlikovanje) i kao član Programa Časti, sa Bachelor of Science diplomom iz hemije i fokusom u biohemiji. Nakon diplomiranja je započela doktorske studije na hemijskom odjelu Duke University (Harvard juga SAD). Godine 2015. se pridružila grupi profesorice Amande Hargrove i započela disertaciju na razvoju hemijskih spojeva za inhibiranje ribonukleinske kiseline sa unikatnom strukturom trostrukog heliksa

Anita Đonlić je doktor nauka hemijske biologije, a znanja je sticala na na brojnim univerzitetima širom svijeta.

O njoj je na svom Facebook profilu pisao bosanskohercegovački naučnik dr Edhem Čustović, koji živi i radi u Australiji.

“Rođena je u Bosni i Hercegovini 1991. godine i odrasla u Maglaju. Sa 16 godina se preselila u Mostar da pohađa Koledž Ujedinjenog Svijeta (UWC Mostar) i dobije bilingualnu diplomu Internationacionalnog Bakalaureata. U 2010 godini je započela studije na Methodist University u Fayetteville-u, Sjevernoj Karolini, kao stipendistkinja Davis United World Koledža i Predsjedničeve stipendije.

Tokom dodiplomskih studija je se bavila istraživanjima sa profesorom Eun Hoo Kimom na sintezi difluoriranog analoga gingerola. Završila je ljetne staževe u poljima medicinske biohemije sa doktoricom Eminom Čengić Kiseljaković na Univerzitetu u Sarajevu (Medicinski fakultet Sarajevo), i u molekularnoj medicini sa profesorom dr Victorom Arcéom na Univerzitetu Santiago de Compostela (CIMUS) u Španiji.

Njena istraživanja su podržana stipendijom za dodiplomska istraživanja, a akademska dostignuća i doprinos odjelu hemije prepoznati su preko Mendelevijum medaljona i Maršalske nagrade od Methodist Univerziteta.

Godine 2014. je diplomirala Summa Cum Laude (najviše odlikovanje) i kao član Programa Časti, sa Bachelor of Science diplomom iz hemije i fokusom u biohemiji.

Nakon diplomiranja je započela doktorske studije na hemijskom odjelu Duke University (Harvard juga SAD). Godine 2015. se pridružila grupi profesorice Amande Hargrove i započela disertaciju na razvoju hemijskih spojeva za inhibiranje ribonukleinske kiseline sa unikatnom strukturom trostrukog heliksa.

Njen rad je rezultirao otkrićem prvog inhibitora ove strukture.

Na Duke Univerzitetu je bila aktivan volonter jer je to sastavni dio njenog života. Preko Graduate Chemistry Council-a pomogla je u organizaciji raznih STEM outreach događaja i regrutovala je mnoge volontere. Organizovala je razne događaje za promociju nauke: Nauka pod zvijezdama, Duke Alumni vikend, NC DNK dan, FEMMES Capstone projekat, ljetni kamp Univerziteta Duke itd.

Godine 2018. je dobila Joe Taylor Adams nagradu od odjela hemije, a 2019. je nominovana za prestižnu Schmidt Science postdoktorsku stipendiju.

I na Metodist i Duke univerzitetima radila je kao asistent, poštovana od studenata i profesora koji su radili sa njom.

Njen naučnoistraživački rad je prezentovan na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, a dobila je nagradu za najbolju prezentaciju.

U ljeto 2020. godine je započela postdoktorska istraživanja u laboratoriji profesora Clifforda Brangwynne-a na čuvenom Princeton Univerzitetu”, napisao je Čustović.

Foto: Anita Đonlić (Facebook)

 

Idi na VRH
error: Content is protected !!