Gusinjanin planinarsku stazu pretvorio u put, inspektori stigli kad je završio: Prokrčen kilometar NP “Prokletije”

Iako u zapisniku Inspekcije piše da su mjestimično oborena stabla, izvršna direktorica NVO Green Home Azra Vuković, koja je prije dva dana obišla tu lokaciju, konstatovala je da je prilikom probijanja puta u zaštićenom području oboreno, srušeno, polomljeno ili iščupano 270 većih i manjih stabala. Ona je saopštila i da su dodatno potkopana brojna stabla koja su u riziku od urušavanja

Planinarsku stazu ka Volušnici, u zaštićenom području Nacionalnog parka “Prokletije” – dolini Grebaje, devastirao je Đ. V. koji je inspektoru rekao da “nije znao da na svojoj zemlji ne može proširiti postojeću stazu da bi došao do svog posjeda”, pišu “Vijesti”.

On je inspektoru kazao da je angažovao građevinske mašine koje su 6. maja, u popodnevnim satima, i jutro kasnije, krčili šumu u srcu Nacionalnog parka, piše u zapisniku o inspekcijskom pregledu u koji su “Vijesti” imale uvid.

Tek tri dana nakon početka radova, 9. maja, uprava NP o tome je obavijestila Upravu za inspekcijske poslove i Komunalnu inspekciju Opštine Gusinje.

Inspekcija je na lice mjesta izašla dan kasnije, a nadzoru su prisustvovali direktor i radnik službe zaštite NP “Prokletije” i Đ. V, a konstatovani su zemljani radovi na zemljištu u vlasništvu Gusinjanina.

”Na lokalitetu Grebaje, koje se nalazi u zoni NP Prokletije, na zemljištu koje je u vlasništvu Đ. V. iz Gusinja, vidljivi su zemljani radovi od mašine koja je radila na proširenju puta na postojećoj planinarskoj stazi, koja prolazi kroz imanje Vukelj Đerđa”, piše u zapisniku.

Pojašnjeno je da je staza proširena u dužini od jednog kilometra, od kojih je 400 metara u trećoj zoni zaštite, a 600 u drugoj.

”Širina probijenog puta je 3 metra. U dijelu koji prolazi kroz šumu mjestimično su oborena mlada stabla listopadnog drveća”, piše u zapisniku.

Prema nepotvrđenim saznanjima “Vijesti”, oborena stabla biće doznačena i vlasnik imanja moći će da ih koristi, iako su nelegalno oborena.

Iz Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” o devastaciji u zaštićenom području.

Iako u zapisniku Inspekcije piše da su mjestimično oborena stabla, izvršna direktorica NVO Green Home Azra Vuković, koja je prije dva dana obišla tu lokaciju, konstatovala je da je prilikom probijanja puta u zaštićenom području oboreno, srušeno, polomljeno ili iščupano 270 većih i manjih stabala.

Ona je saopštila i da su dodatno potkopana brojna stabla koja su u riziku od urušavanja.

Za “Vijesti” je juče rekla da je neshvatljivo da je probijen kilometar puta u zaštićenoj prirodnoj zoni, odnosno nacionalnom parku, a da niko od nadležnih institucija to nije vidio ni čuo.

”Ako imamo situaciju na terenu koju imamo, reakcija je morala biti u pravcu utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do nelegalnih aktivnosti u zaštićenoj prirodnoj zoni, te utvrđivanja odgovornosti za nastalu štetu. Eventualno doznačavanje stabala nakon njihovog obaranja ili sječe je samo pokušaj legalizacije nečega što je nelegalno…. Nedopustivo je da se probija kilometar puta, obori 270 stabala, a da nijedna nadležna institucija to nije vidjela ni čula”, rekla je izvršna direktorica NVO Green Home.

Ona je ranije saopštila da razmjere izvedenih radova i velika šteta koja je napravljena dodatno potvrđuju da su za realizaciju tog “posla” bili potrebni dani.

”Cijeli kilometar puta je probijen teškim mašinama koje su osim stabala preturile i veće količine zemlje, što dodatno urušava ekosistem u inače zakonom zaštićenoj prirodnoj zoni. Izostanak pravovremene reakcije nadzornika, službe zaštite i uprave u odnosu na obim izvedenih radova i štetu koja je napravljena u Nacionalnom parku “Prokletije”, samo dodatno potvrđuje uzaludnost postojanja ovog javnog preduzeća. Stoga je neophodno hitno pristupiti utvrđivanju krivice, procesuiranju odgovornih lica kao i sanaciji terena”.

Na devastaciju NP “Prokletije” prije nekoliko dana reagovali su i iz Planinarsko-sportskog kluba (PSK) “Očnjak” iz Gusinja, ističući da dolina Grebaje i predjeli visokoplaninskih grebena koji grade izrazito orografsko razmeđe ka prostoru susjedne Albanije leže u sastavu zaštićenih područja rezervata prirode i Nacionalnog parka “Prokletije”.

”A osim toga, u svojim njedrima, upravo na prostoru katuna, čuvaju nemjerljivo značajno materijalno kulturno nasljeđe Crne Gore oličeno u poznatim i novootkrivenim petroglifima. Predio Volušnice iskazuje se posljednjih godina velikim istraživačkim potencijalom”, saopštili su iz PSK.

Ističu da se ugrožavanjem doline Grebaje i planine Volušnice ugrožava cjelina masiva i krši zakon Crne Gore.

”Svjedoci smo ugrožavanja prirodnih vrijednosti visokih crnogorskih planina posvuda, čak i u sklopu zaštićenih područja nacionalnih parkova. Sa takvim opasnostima, suočavali smo se i u Nacionalnom parku Durmitor, Parku prirode Komovi, Parku prirode Orjen i drugdje. Na svim ovim tačkama, ekološki aktivisti i mještani pružili su primjeran otpor, uvjereni da samo izvorni planinski ambijent može donijeti trajnu korist i snažnu privlačnost, ako hoćete, i turističkoj posjeti našim planinama”, napisali su iz PSK “Očnjak” na svojoj Facebook stranici.

Dodaju da su uvjereni da se takvim nedozvoljenim zahvatima otvara i perspektiva daljeg obimnijeg ugrožavanja i devastacije planinske prirode sa svim njenim unikalnim reljefnim karakteristikama i nedokučivom nizu elemenata, najprije flirističkih i glacioloških.

”Koji Prokletije smještaju među naučno najvrednije djelove reljefa Crne Gore i jugoistočnih Dinarida. Prokletije tek treba istraživati i krajnje je nedopustivo ovakvo zahvatanje u njihove prirodne resurse. Tim prije što smo već vidjeli jako ozbiljna narušavanja prostora u djelovima doline Ropojane”.

Zaključuju da će, ukoliko budu dozvoljeni takvi zahvati u planinskom masivu koji već uživa mjere formalne zaštite, u Crnoj Gori pobijediti deviza – “samo je iskorišćen prostor vrijedan prostor”, koja je “izraz primitivizma i pogleda neprimjerenog našem vremenu i civilizacijskoj baštini svijeta”.

”Mi planinari ovaj zahvat ocjenjujemo i doživljavamo kao jednako opasan onom koji smo nedavno vidjeli da se odigrao u području Crnog jezera na Durmitoru ili koji se planira u kanjonu rijeke Komarnice”, napisali su i pozvali sve ljubitelje prirode da im pomognu u borbi za očuvanje Grebaje, Volušnice i NP Prokletije.

Foto: Green home

Idi na VRH
error: Content is protected !!