Rezolucija Informbiroa 1948. izdrmala odnose između moćnog SSSR-a i Jugoslavije, ali je izbjegnuta današnja sudbina Ukrajine: Titovo čudo za spas države

Druže Staljin, prestani slati svoje agente u Jugoslaviju s nalogom da me ubiju. Uhvatili smo već sedmoricu tvojih ljudi koji su namjeravali da to učine. Ako se to ne obustavi, ja ću biti prinuđen da pošaljem čovjeka u Moskvu i, ako to učinim, neće biti potrebno da šaljem drugog, navodno je Tito poručio Staljinu

Federativna Narodna Republika Jugoslavija (FNRJ) mogla se 1948. godine naći na udaru moćnog Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika (SSSR) i cijelog komunističkog istoka, ali do invazije nije došlo zahvaljujući mudroj politici Josipa Broza Tita i međunarodnim okolnostima koje su vladale u godinama nakon najrazornijeg sukoba u istoriji čovječanstva – Drugog svjetskog rata.

To su za “Vijesti” ocijenili hrvatski i srpski istoričari, Tvrtko Jakovina i Srđan Cvetković, upitani da povuku paralale između dešavanja nakon Titovog odbijanja Rezolucije Informacionog biroa komunističkih partija (Informbiro) 1948. i današnje agresije Rusije na Ukrajinu.

”Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije (CK KPJ) ne smatra da je time što je odbio da diskutuje o greškama za koje nije kriv ma u čemu povrijedio jedinstvo komunističkog fronta. Jedinstvo tog fronta se ne zasniva na priznavanju izmišljenih i iskonstruisanih grešaka i kleveta, nego na činjenici da li je politika jedne partije stvarno internacionalistička ili nije”.

To je dio odgovora CK KPJ na Rezoluciju Informbiroa o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije 1948. godine, koja je uzdrmala odnose između tadašnjeg moćnog i jedinstvenog SSSR-a i FNRJ i njihovih lidera i dotadašnjih ideoloških drugova Josifa Visarionoviča Staljina i Tita.

KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE NA PORTALU VIJESTI

Idi na VRH
error: Content is protected !!