Dijaspora Crne Gore u prošlosti i sadašnjosti (79): Moderna Crna Gora i njena dijaspora

Oni su elitni dio intelektualnog potencijala Crne Gore i potpuno je jasno da iako žive van, zahvaljujući modernoj komunikaciji, mogu biti vezani za maticu, i to zajedništvo je bitan element progresa Crne Gore

Dijaspora Crne Gore je uvećana izbjegličkom populacijom u posljednjim dešavanjima.

Ova potonja populacija je vrlo specifična i ima, zavisno od slučaja do slučaja, politička, ekonomska i intelektualna obilježja. Jedan dio ljudi se osjećao nesigurnim u posljednjim događanjima u Crnoj Gori i potražio je bolji život u drugim uređenim i ekonomski jakim sredinama. Drugi nijesu mogli u sistemu bez pravila naći svoju ekonomsku poziciju i otišli su, trbuhom za kruhom, u bogatije sredine. Treći su imali znanja i sigurnost da mogu uspjeti i u najjačim sredinama i zato su otišli da bi sebi obezbijedili život kakav na svjetskom tržištu radne snage i zaslužuju, izbjegavajući nesigurno i potpuno neizvjesno probijanje u svojoj zemlji.

Sa našim iseljenicima u Njujorku 2003. godine

Oni su elitni dio intelektualnog potencijala Crne Gore i potpuno je jasno da iako žive van, zahvaljujući modernoj komunikaciji, mogu biti vezani za maticu, i to zajedništvo je bitan element progresa Crne Gore.

Komparativnom analizom može se zaključiti da su sve zemlje ex-Yu postavile saradnju sa svojom dijasporom na višem nivou nego što je to učinila Crna Gora. Nakon dobijanja državnosti ista obaveza se nametnula i Crnoj Gori te je institucionalno ojačana saradnja sa crnogorskom dijasporom. Ipak, mora se imati u vidu da je Crna Gora relativno mala država, sa nevelikim brojem stanovnika, pa srazmjerno tome ona nema brojnu dijasporu. Međutim, snaga dijaspore nije samo u broju već i u njenoj aktivnosti i angažovanosti, a to naravno u velikoj mjeri zavisi od nacionalne politike Crne Gore prema dijaspori.

Saradnja sa crnogorskom dijasporom, na duži rok, podrazumijeva izradu više programa od kojih posebno ističemo:

■ očuvanje crnogorskog jezika i kulture u iseljeničkim sredinama,

Skup crnogorskih iseljenika u San Francisku, oktobar 2008.

■ pomoć i podrška kulturnim, humanitarnim, sportskim, informativnim i drugim aktivnostima koje organizuju naši iseljenici ili njihove asocijacije u Crnoj Gori ili u zemlji prijema,

■ informisanje crnogorskih građana i iseljenika o zbivanjima u Crnoj Gori (putem specijalizovanih emisija, satelitskog programa, mas medija, publikacija i sl.),

■ mjera za privlačenje i usmjeravanje naučnih, stručnih, finansijskih i drugih potencijala dijaspore u razvoj Crne Gore i unapređenje njene ekonomske saradnje sa inostranstvom,

■ podrška i davanje smjernica našim građanima i iseljenicima u lobiranju, prikupljanju informacija i promociji interesa Crne Gore,

■ podrška uključivanju naših građana u sve dostupne forme unutrašnjeg političkog života zemalja prijema koje vode ostvarivanju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava i sloboda itd.

■ U uslovima uspostavljenog sistema, dijaspora Crne Gore je snažan zamajac sveukupnog razvoja svoje matice. Pozitivan uticaj dijaspore je usmjeren u dva pravca: prema suštinskom i sveukupnom napretku matice i spoljnjoj afirmaciji Crne Gore, kao mlade države.

Glavna fotografija: Milan Vukčević sa našim iseljenicima u Čikagu 2003. godine

Idi na VRH
error: Content is protected !!