Prof. dr Radovan Radonjić dobitnik godišnje nagrade časopisa “Komun@”

U obrazloženju žirija piše da je profesor Radonjić zavrijedio godišnju nagradu jer je „jedinstvena intelektualna figura u novijoj istoriji države Crne Gore koja je, dosljedno njegujući kritički odnos, dala nemjerljiv doprinos njenoj ukupnoj emancipaciji, snaženju državotvorne svijesti i crnogorske nacionalne samobitnosti, njenog jezika, kulture i duha”

Prof. dr Radovan Radonjić dobitnik je godišnje nagrade časopisa “Komun@”.

Odluku da nagrada, koja se dodjeljuje za dugogodišnji doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno istorijske baštine Crne Gore, pripadne Radonjiću, donio je žiri u sastavu Zuvdija Hodžić, Nela Savković Vukčević i Velibor Čović.

U obrazloženju žirija piše da je profesor Radonjić zavrijedio godišnju nagradu jer je „jedinstvena intelektualna figura u novijoj istoriji države Crne Gore koja je, dosljedno njegujući kritički odnos, dala nemjerljiv doprinos njenoj ukupnoj emancipaciji, snaženju državotvorne svijesti i crnogorske nacionalne samobitnosti, njenog jezika, kulture i duha”.

Žiri je, takođe, jednoglasno odlučio da nagrada pripadne Radonjiću i zbog toga što su se saglasili sa mišljenjem predlagača da je njegovo životno, intelektualno i naučno djelo primjer i paradigma civilizacijske odbrane crnogorskog kulturnog, nacionalnog i državnog identiteta.

Radonjić je redovni profesor univerziteta, član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, doibitnik Trinaestojulske nagrade, Nagrade oslobođenja Titograda i Nagrade oslobođenja Cetinja, a svojevremeno je odlikovan Ordenom rada sa zlatnim i Ordenom Republike sa srebrnim vijencem.

Napisao je više od 50 knjiga iz različitih oblasti, a prethodnih godina je između ostalog, ppostojano insistirao na činjenici da je Crna Gora, kao društvo i država, vjekovima funkcionisala kao jasan primjer države i društva koje je dokaz da “sve veliko u istoriji nije stvorio ni etnik, ni vjernik, nego čovjek”.

Žiri je donio odluku da se dodijele četiri specijalne plakete i to:

-Borislavu Cimeši, piscu i publicisti i jednom od osnivača Crnogorskog društva nezavisnih književnika, crnogorskog i hrvatskog PEN centra, članu Matice crnogorske, Fondacije Sveti Petar Cetinjski, Književne opštine Cetinje, plodnom enciklopedisti i članu mnogih književnih i drugih udruženja, kao i dobitniku nekoliko književnih nagrada u Crnoj Gori i regionu, Autor je brojnih knjiga među kojima “Crnogorske slave, svečevi i običaji“ “Rovačka Republika“ i najnovije “Zavjere i atentati na Kralja Nikolu”.

-Draganu B.Peroviću, publicisti, autoru i uredniku velikog broja stručnih, naučnih i publicističkih radova i knjiga iz nauke o književnosti, kulture i enciklopedistike na crnogorskom i bugarskom jeziku, autoru televizijskih serijala “Istjerivač mitova“ i “Crnogorci sentom po svijetu” i velikog broja tekstova vezanih za identiteska pitanja i kulturno nasljeđe Crne Gore. Dobitnik je više nagrada među kojima Trinaestojulske nagrade, Godišnje nagrade za reportažu Društva crnogorskih novinara i Gramate – nagrade ministarstva kulture Bugarske.

– Prof. dr Sofiji Kalezić, redovnoj profesorici na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, autorki nekoliko značajnih knjiga i separata, među kojima i knjige literarnih ogleda o savremenim domaćim piscima “Poetika otuđenosti”, za koju je dobila nagradu “Dušan Kostić” kao najbolje književno kritičko djelo posljednje tri godine u Crnoj Gori. Za štampu je priredila roman prvoborca i nosioca Spomenice 1941. godine Radovana Stevovića – “Biografija jedne žene”, a koautorka je djela Književnost Crne Gore u izdanju CANU i članica Društva mladih naučnika.

-Šukriji Žutom Serhatliću, poznatom interpretatoru izvorne crnogorske i starogradske muzike i kompozitoru koji je svoj rad i život posvetio očuvanju muzičke baštine, rodnoj Podgorici i Crnoj Gori. Dobitnik je Decembarske nagrade grada Podgorice, kao i jubilarne nagrade KIC-a “Budo Tomović”, gdje je šef orkestra. Stalni je saradnik RTCG, pozorišta Dodest, a radio je i muziku za mnoge predstave. Nastupao je širom Evrope , Amerike, Afrike, Dalekog Istoka…Učesnik je mnogih festivala kako sa orkestrom, tako i sa folklornim ansamblom. Na međunarodnim festivalima folklora osvajao je najveća priznanja. U romanu “Otkup sirove kože”, autora Abdulaha Sidrana, Šukrija Žuti Serhatlić je naznačen kao najbolji živi pjevač sevdalinki, a uvršten je i u antologiju plejade umjetnika “Sevdalinke”.

Planirano je da nagrade budu dodijeljene početkom novembra ove godine na prigodnoj svečanosti koja će biti organizovana tim povodom, u skladu sa mjerama NKT.

Komentari

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Idi na VRH
error: Content is protected !!