Pokrenuta inicijativa za uvođenje časopisa „Komun@“ u sistem osnovnoškolskog obrazovanja

Uvjereni da je svijest o održivosti i sistemsko generacijskom transferu znanja o Crnoj Gori, zaloga održive budućnosti koja će baštiniti jezik, kulturu, istorijsko i duhovno postojanje svekolikog državnog bića, iniciramo kod prosvjetnih vlasti Crne Gore, poštujući njihovu punu autonomnost, razmatranje predloga na osnovu kojeg bi se u okviru mogućnosti, tematski sadržaj “Komune” predstavljao na popularan način učenicama osnovno-školskog uzrasta, piše u inicijativi

Pedeset dva crnogorska intelektualca uputili su ministru prosvjete Damiru Šehoviću i predsjedniku Nacionalnog savjeta za obrazovanje inicijativu za uvođenje časopisa „Komun@“ (časopis za njegovanje baštine Crne Gore), u okviru modela kolokvijalne-fakultativne integrisanosti, u sistem osnovnoškolskog obrazovanja

Inicijativu prenosimo integralno:

Cijeneći decenijsku aktivnost časopisa „Komun@“ na izučavanju, njegovanju, prezentaciji i valorizaciji kulturno-istorijske baštine Crne Gore;

Poštujući visoke profesionalne domete, metodologiju i istraživačke tehnike, kredibilne naučne izvore, referentnost i selekciju predmetnih tema širokog radijusa od etnologije, istorije, tradicije, kulture, diplomatije, ambijentalne arhitekture, jezičkog nasljeđa, multikulturalizma, arhivistike, izučavanja muzejske građe, do muzičkog nasleđa i drugih specifičnih tema značajnih za sveukupno nasljeđe Crne Gore;

Uvažavajući multikulturalni programski pristup u obradi i prezentaciji tema svekolikog civilizacijskog nasleđa različitih kulturalnih epoha, vrijednosti i materijalnih tragova;

Prepoznajući značaj “Komune” kao kvalifikovanog resursa za izučavanje, dijalog i transfer znanja budućim generacijama;

Naučni, kulturološki i profesionalni dignitet “Komune” objektivna je i temeljna spisateljska materija na osnovu koje se mogu vjerodostojno proučavati najširi elementi sveukupne državno-istorijsko-duhovne baštine vjekovnog trajanja Crne Gore;

Široka kontinuiranapodrška građanske, kritičke i medijske javnosti uz javnu prepoznatost “Komune” prostor je održivosti na osnovu kojeg se utemeljuju ideje i prakse najšireg diskursa znanja o nama i našoj državi Crnoj Gori;

Svjesni da je u dobu globalizacije izazov i obaveza svih subjekata društva, posebno malih zajednica, očuvanje identiteta i njegovog mjesta u širim integracionim procesima;

Rukovođeni načelom inovacije i modernizacije obrazovnih sadržaja, programa i tematskih modela adaptiranih izazovima najširih kulturoloških procesa;

Uvjereni da je svijest o održivosti i sistemsko generacijskom transferu znanja o Crnoj Gori, zaloga održive budućnosti koja će baštiniti jezik, kulturu, istorijsko i duhovno postojanje svekolikog državnog bića;

Iniciramo kod prosvjetnih vlasti Crne Gore, poštujući njihovu punu autonomnost,  razmatranje predloga na osnovu kojeg bi se u okviru mogućnosti, tematski sadržaj “Komune” predstavljao na popularan način učenicama osnovno-školskog uzrasta;

Konkretni operativni modeli, eksperimentalne škole, razredi, načini prikazivana i selekcije sadržaja, djelatni su pravci potencijalne razrade integrisanja “Komune” u neki od fakultativnih oblika školskog sadržaja namjenski organizovanih za ciljnu grupu osnovno-školskog uzrasta, a shodno procjeni i za srednjoškolsku generaciju;

Očekujući odgovor i interakciju ovim povodom, a u interesu očuvanja kulturno-istorijske baštine Crne Gore, potpisnici inicijative uvjereni u javni interes misije koju već deceniju obilježava visokoprofesionalni rad “Komne” predmetnu inicijativu doživljavaju i upućuju kao čin lične i kolektivne obaveze i odgovornosti na očuvanju istorije, kulture, tradicije, imena i jezika Crne Gore.

REDNI BROJ

IME I PREZIME

ZANIMANJE /

PROFESIJA

INSTITUCIJA

POTPIS

1.

Sreten Perović            

Akademik

Književnik

DANU

2.

Božidar Šekularac

Akademik

Univerziteski prof.

DANU

3.

Zuvdija Hodžić            

Akademik

Književnik

Subnor i antif CG

CANU

4.

Miodrag Radunović       

Prof.dr.prim.dr.sci.med.

Dekan

Medinski fakultet PG.

5.

Ljubiša Stanković       

Akademik

Univerziteski prof.

CANU

Elektrotehn.fak.

6.

Adnan Čirgić                        

Prof.dr

Univerziteski prof.

Fakultet za crnogorski jezik

7.

Željko Sošić                

     

Reditelj

Umjetnički direktor

Crnogorsko Narodno pozor.

8.

Velibor Spalević              

Prof.dr

Univerzitetski prof.

Filozofski fakultet NK

9.

Zoja Đurović               

Mr

Direktorica

Muz.škola

„Vasa Pavić“

10.

Draško Došljak             Prof.dr,Univerzitet. prof, publicistaFilološki fakultet NK

11.

Novak Kilibarda           

Prof dr,Univerzitet

Prof.,publicista

Filozofski fakul.

FCJK

12.

Božidar I.MiličićFilolog, publicista,novinarSlobodni stvaralac,penz.

13.

Čedomir Bogićević      

Dr pravnih nauka

publicista

Senat DANU

14.

Anastazija MiranovićDr istorije umjetnosti

Narodni muzej

Crne Gore

15.

Božidar Ivanović           Velemajstor i šahovski pisac     Slobodni stvaralac

16.

Edin Jašarović              

Doc.dr

Dekan

FDU

Cetinje

17.

Tatjana Novović

Prof.dr

Univerziteski prof.

Filozofski fakultet NK

18.

Dragan Koprivica         

Prof.dr

Univerziteski prof.

Filološki fakultet NK

19.

Mehmed Đečević       

Doc.dr

Univerzitetski prof.

Fakultet  političkih nauka

20.

Marijan Premovič       

Doc.dr

Univerzitetski prof.

Filozofski fakultet NK

21.

Radovan Stojanović   

Prof.dr.

Univerzitetski prof. 

Elektrotehnički

Fakultetet PG

22.

Gojko Joksimović          

Prof.dr.

Univerzitetski prof.

Elektrotehnički

Fakultetet PG

23.

Nela Savković Vukčević

Mr. nauka

Publicista

Univerzitet Donja Gorica

24.

Ivan Jovović                 

Mr.pravnih nauka

Publicista

Uprava za dijasp.,MaticaCG.

25.

Rifat Alihodžić

Dr.tahničkih nauka

Univerzitetski prof.

Arhitetonski fakultet CG

26.

Goran Škatarić

Prof.dr

Univerziteski prof.

Univerzitet

Donja Gorica

27.

Marjan Mašo Miljić

Profesor

Istoričar

Istorijski institut Crne Gore

28.

Aleksandar RadomanProfesor Prodekan za nast.Fakultet za cg jezik i književnost

29.

Novica Vujović

Mr

Profesor

Fakultet za cg jezik i književnost

30.

Ema Alihodžić Jašarović Doktorant i saradnik na AFArhitektonski fakultet CG

31.

Srđa Martinović           

Prof.dr

Univerzitet CG

32.

Branka Bogavac

Spisateljica

Profesorica

Sorbona

Francuska

33.

Andro Martinović

Reditelj

Direktor Kinoteke

Crnogorska

kinoteka

34.

Branko Baletić            Filmski rediteljCANU

35.

Danilo BurzanNovinar i publicistaPenzioner

36.

Vukić Pulević

Akademik i

profesor

Penzioner

37.

Senad GačevićKompozitorMuzička akademija

38.

Slobodan VukovićPublicista i novinar

Bivši gl.urednik

Tanjuga, Pobjede

39.

Ramiz HadžibegovićEsejista, publicistaPenzioner

40.

Božidar Proročić

Mr.saobraćajni inžinjer publicista i književnikNacionalni parkovi CG

41.

Gani Karamanaga

Prim.dr.spec.pneumofiz.

Publicista, književnik

Savez stvaralaca Albanaca u CG

42.

Adis Balota

Prof.dr.

Dekan

Fak.za inf.tehnol.

Univ.Mediteran

43.

David Kalaj              

Prof dr.Prirodno matematički fak.

44.

Salko Luboder

Publicista

Direktor

  CEKUM

45.

Vladimir Vojinović

       Doc.dr

   FCKJ

46.

Husein Ceno Tuzović

Profesor-novinar i

publicista

Penzioner

47.

Jelena Tomašević

Umjetnica

Mr slikarstva

Akadam.likovnih umjetnosti

48.

Slobodan Marunović    Glumac                                      CNP

49.

Nermin Abdić

Prim.dr sci.med.

Klinički centar

Crne Gore

50.

Velibor Čović             

Novinar

Bivši gl. RTVCG

i JUTELA

51.

Milica Kadić Aković                        

Mr

Viši lektor

Filološki fakultet

NK

52.

Miraš Martinović              

Profesionalni novinar

Književnik

PEN CG

Komentari

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Idi na VRH
error: Content is protected !!