U blizini Plavskog jezera otkriveno arheološko nalazište staro oko 3.500 godina prije nove ere?

Arheološko nalazište otkrili su izvođači radova prije desetak kada su na dionici puta u izgradnji od Plava do Vojnog Sela, na zapadno dijelu, na račvištu u Ribarskoj ulici, nađeni osteološki ostaci sahranjenih pokojnika. Bilo je očigledno da se radi o nekropoli, kaže Lutovac, ali ne zna se iz kojeg perioda

U blizini Plavskog jezerea, na dionici puta koji je u izgradnji od Plava prema Vojnom selu, prije desetak dana otkriveno je arheološko nalazište. Već tri dana arheološki tim Polimskog muzeja iz Berana počeo je sa istraživanjima. Rukovodilac arheološkog tima na zaštitnim arheološkim nalazištima u Ribarskoj ulici Predrag Lutovac je izjavio da preliminarni rezultati ukazuju na mogućnost da se možda radi o nalazištu starom oko 3.500 godina prije nove ere. 

Već nakon dva-tri otkopna sloja nalaze se grobna obeležja u vidu velikih amorfnih ploča. Ima nekoliko teresnkih inventara, gvozdeni nož, jedna bronzana igla, i nešto malo keramičkog materijala. Treba odmah istaći da materijal nije samo srednjovjekovni, kao što smo očekivali, već se radi o nešto starijem, gvozdenodobskom, i možda bronzanodobskom materijalu, starom 3-3.500 godina prije nove ere. Naravno, to su preliminarni rezultati. Početak je samih istraživanja, na kraju ćemo imati preliminarni izvještaj, kazao je Lutovac.

On je naglasio da su ovo, iako zaštitna, prva arheološka istraživanja na prostoru opštine Plav.

Već pri prvom obilasku stručnog tima Polimskog muzeja, i na osnovu pisanih dokumenata sa kojima raspolažu, zna se, kaže on, da se Ribarska ulica nalazi u nekadašnjem srednjovjekovnom naselju Ribari, koje se pominje u 14. vijeku, u Dečanskim hrisovuljama.

– To je bilo jedno ribarsko naselje koje je izlovljavalo ribu za manastir Dečane. U tim srednjovjekovnim podjelama, imamo prve podatke za ovu lokaciju. Međutim, Pavle Milović, u svojoj knjizi „Umjetničko blago Crne Gore“, pominje da je obilaskom teritorije opštine Plav, oko stare bolnice, primijetio formacije starih zidova koji vjerovatno predstavljau ostatke nekadašnjeg antičkog utvrđenja. Kada sve saberete, i priče naših komšija, sa kojima smo se upoznali, da je prilikom izgradnje Ribarske ulice i dijela sadašnje trase, izgradnjom vodovoda i kanalizacije, uklonjeno mnogo osteološkoih ostataka, znači da je nekropola daleko veća nego na potezu na kojem mi trenutno radimo. Na tom potezu su nalaženi i gvozdeni mačevi i štitovi. Nažalost, sve je to sada odbačeno negdje na deponijama. Ali, svi ti podaci u krajnjem slučaju nama znače da steknemo neku prvu sliku evo poslije dva-tri dana boravka na terenu. Biće toga još u toku radova, kazao je Lutovac.

Arheološko nalazište otkrili su izvođači radova prije desetak kada su na dionici puta u izgradnji od Plava do Vojnog Sela, na zapadno dijelu, na račvištu u Ribarskoj ulici, nađeni osteološki ostaci sahranjenih pokojnika. Bilo je očigledno da se radi o nekropoli, kaže Lutovac, ali ne zna se iz kojeg perioda.

Nadzorni organ je prijavio nalaze policiji, čija se zgrada nalazi u neposrednoj blizini, a oni su obavijestili Polimski muzej u Beranama, o nalasku ljudskih ostataka u iskopu puta.

-Mi smo u skladu sa Zakonom o zastiti kulturnih dobara izvijestili Upravu za zaštitu kulturnih dobara na Cetinju koji su obišli lokaciju sa ekipom polimskog muzeja, i stručni tim je u skladu sa Zakonom obustavio radove na ovom dijelu puta, dok se radovi izvode na istočnom dijelu puta prema Vojnom Selu. Obustava radova je data rješenjem na 30 dana. Znači da se na ovoj lokalciji u tom periodu izvrše zaštitna arheološka istraživanja, da se podignu svi osteološki ostaci, ustvari, da se istraže svi otkriveni grobovi i uklone, kako bi se mogli nastaviti dalji radovi na putu. Pored onoga što ćemo naći na samoj lokalciji, pokušaćemo da obiđemo bar tu bližu okolinu, komšije, da vidimo da nema nekih ostataka, tih rimskih zidova, natpisa, ili bilo čega što bi moglo da ukaže na neko veće naselje koje nije samo srednjovjekovno nego pripada i Rimskom periodu, objasnio je Lutovac.

On je naglasio da je firma „Tošković“, koja izvodi radove, dala arheološkoj ekipi svoju mehanizaciju koju je potrebno koristiti na ovom potezu, jer se radi o novom putnom pravcu, koji se nalazi na trasi starog puta, koji ima svoje drenaže i naboj, i veoma je teško potrebne radove uraditi ručno. U zajedničkom dogovoru u naredna dva dana će se na ovoj lokaciji privremeno zaustaviti radovi i kretnje, kako bi se u potpunosti istražili i otklonili osteološki ostataci, izvršilo istraživanje grobova i svih arhitektonskih struktura, i da se nakon toga omogući dalja izgradnja puta.

Tekst i foto: Edin Jadadić

Komentari

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Idi na VRH
error: Content is protected !!