Istraživanje Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima: Žene koje žive u inostranstvu prepoznaju ravnopravnost sa muškarcima

Istraživanje je pokazalo da više od dvije trećine žena u dijaspori (71%) u sredinama u kojima trenutno žive prepoznaju ravnopravnost sa muškarcima, što je mnogo povoljnije od njihove percepcije stanja u Crnoj Gori. Po njihovoj ocjeni, stanje u Crnoj Gori je mnogo lošije, pa je svega 5% ispitanica slične trendove prepoznalo u Crnoj Gori, tvrdeći da je stanje ženskih prava zadovoljavajuće

Žene iz Crne Gore, koje žive u inostranstvu, ne samo da su uspješne u svojim profesionalnim karijerama, već su u najvećoj mjeri spremne da svoja iskustva prenesu i da aktivno učestvuju u procesu unapređenja položaja žena u Crnoj Gori, zaključak je istraživanja koje je sprovela Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima Vlade Crne Gore.

Uvažavajući ogroman potencijal među ženskom populacijom u dijaspori, Uprava je u prethodnom periodu među iseljenicima sprovela obuhvatno istraživanje kako bi ukazali na ključne stavove crnogorskih žena u iseljeništvu i prepoznali dominantne stavove uspješnih žena koje su porijeklom iz Crne Gore. Istraživanje je obuhvatilo analizu različitih aspekata života crnogorskih žena u inostranstvu, njihove stavove i iskustva u sredinama u kojima žive, upoređujući ih sa životom u Crnoj Gori.

Istraživanje je pokazalo da više od dvije trećine žena u dijaspori (71%) u sredinama u kojima trenutno žive prepoznaju ravnopravnost sa muškarcima, što je mnogo povoljnije od njihove percepcije stanja u Crnoj Gori. Po njihovoj ocjeni, stanje u Crnoj Gori je mnogo lošije, pa je svega 5% ispitanica slične trendove prepoznalo u Crnoj Gori, tvrdeći da je stanje ženskih prava zadovoljavajuće.

Analizirajući motive odlaska iz Crne Gore, najveći broj ispitanica je odgovorio da su obrazovanje i bolje prilike za posao i profesionalno usavršavanje ključni razlog za odlazak, dok je među ograničavajućim okolnostima odlaska iz Crne Gore značajan broj njih prepoznao jezičku barijeru i prilagođavanje na novu kulturu i okolinu. Ovaj podatak ne bi trebalo da bude iznenađenje, ukoliko se uporedi sa drugim podatkom istraživanja koji govori da je više od polovine ispitanica (51%) ukazalo na snažno prisustvo patrijarhalnih i tradicionalnih vrijednosti u Crnoj Gori.

I ovo istraživanje, kao niz drugih koji su ranije sprovedeni, ukazuje na snažne veze crnogorske dijaspore sa matičnom državom i otvorenu ambiciju mnogih da će se jednog dana ipak vratiti u Crnu Goru. Bez obzira što se radi o ženama koje su van Crne Gore napravile ozbiljne karijere i poslove, više od četvrtine njih (26%) ima ambiciju da se vrati u svoju domovinu. O njihovoj povezanosti sa Crnom Gorom govori podatak i da 60% njih posjećuju Crnu Goru više puta godišnje, gdje borave u prosjeku od 7 do 14 dana. Ipak, u ovom segmentu istraživanja, ispitanice su izrazile očekivanja da država preduzme neke korake, kako bi se stvorili povoljniji uslovi za njihov povratak. Ovo je jedan od ključnih podataka istraživanja, posebno imajući u vidu činjenicu da je najveći dio ispitanica naveo da mogu doprinijeti razvoju Crne Gore kroz različite inicijative, promociju kulture i turizma, obrazovne projekte i ulaganja. U tom kontekstu ohrabruje i njihovo interesovanje da doprinesu unapređenju položaja žena u Crnoj Gori kroz dijeljenje svojih iskustava i znanja, kao i kroz profesionalni ili akademski rad koji promoviše ženske perspektive i doprinosi razvoju ženskih zajednica.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od 1. do 7. marta na uzorku od 76 ispitanica. Istraživanje je obuhvatilo žene iz različitih profesionalnih sfera, uključujući obrazovanje, nauku, umjetnost, kulturu i sport. Od ukupnog broja ispitanica, 22% ima završen doktorat, 23% magistarske studije, dok je 28% završilo osnovne studije. Sprovedeno istraživanje je samo nastavak aktivnosti na problematizaciji pitanja uloge dijaspore u savremenom crnogorskom društvu. Rezultati istraživanja predstavljaju osnov za dalje aktivnosti koje Uprava planira da sprovede u saradnji sa ženama porijeklom iz Crne Gore. Istraživanje pruža sveobuhvatan uvid u život i doprinose crnogorskih žena u dijaspori, ističući njihovu važnu ulogu u jačanju rodne ravnopravnosti i unapređenju društvenih zajednica, kako u inostranstvu, tako i u Crnoj Gori.

Idi na VRH
error: Content is protected !!