Američka privredna komora: Pad zadovoljstva poslovnim ambijentom u Crnoj Gori

Za glavne razloge nezadovoljstva poslovnim ambijentom članice AmCham-a navode političku nestabilnost u zemlji koja snažno pogađa investicije, vladavinu prava i prepreke u stvaranju konkurentnog i fer tržišta, kao i česte izmjene važnih sistemskih zakona koje unose pravnu nesigurnost

Na tradicionalnom događaju Američke privredne komore “Otvoreno sa premijerom” saopšteno je da je sveukupna prosječna ocjena poslovnog ambijenta u Crnoj Gori za period 2021-2022. godina iznosi 5,65, što je niže od ocjene iz prethodnog Izvještaja za period 2019–2020, kada je iznosila svega 5,8. Premijer Crne Gore, Dritan Abazović, ocijenio da Vlada Crne Gore radi sve da stvori povoljan poslovni ambijent, a brojni parametri, poput rekordnih stranih direktnih investicija, najvećeg BDP-a, zaposlenosti i naplate poreza u istoriji, govore u prilog tome.

Iz AmCham-a podsjećaju da je ocjena poslovnog ambijenta u Crnoj Gori za period 2017–2018. godine bila 6,29, što ukazuje na nastavak trenda pada kvaliteta poslovnog ambijenta, prenosi rtcg.me.

Ovogodišnji Izvještaj AmCham-a predstavlja temeljnu analizu različitih sektora privrede u Crnoj Gori, sa brojnim preporukama koje su dale kompanije članice, njih 49, a koje zapošljavaju preko 5700 osoba i koje su od početka poslovanja u Crnu Goru investirale više od impresivnih 1,75 milijardi eura.

Za glavne razloge nezadovoljstva poslovnim ambijentom članice AmCham-a navode političku nestabilnost u zemlji koja snažno pogađa investicije, vladavinu prava i prepreke u stvaranju konkurentnog i fer tržišta, kao i česte izmjene važnih sistemskih zakona koje unose pravnu nesigurnost.

Iz Američke privredne komore poručuju da prioriteti Vlade moraju biti sistemski pristup u suzbijanju sive ekonomije; smanjenje jaza između potreba poslodavaca i ponude na tržištu rada kroz modernizaciju obrazovnih programa, kreiranje ekosistema koji podržava koncept cjeloživotnog obrazovanja; prepoznavanje potencijala IKT sektora kao katalizatora crnogorske ekonomije; predvidiva i konkurentna poreska politika.

“AmCham će nastaviti da se odlučno zalaže za proces reformi u zemlji i njeno pridruživanje Evropskoj uniji, kao vodeći glas američkih i drugih investitora u Crnoj Gori. Pretpristupni proces Crne Gore Evropskoj uniji i njeno članstvo u NATO-u čini je privlačnom investicionom destinacijom. Stoga sam uvjerena da će Izvještaj o poslovnom ambijentu biti koristan alat za potencijalne investitore kako bi se upoznali sa investicionim potencijalima Crne Gore iz perspektive sadašnjih investitora”, poručila je na promociji Izvještaja predsjednica AmCham-a, Svetlana Vuksanović.

Ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke, istakla je tokom zvaničnog otvaranja da će AmCham-ov Izvještaj ponuditi sveobuhvatan pregled poslovnog ambijenta u Crnoj Gori i služiti kao osnovni alat za potencijalne investitore. I, jednako važno, kazala je, Izvještaj navodi pitanja koja najviše zabrinjavaju poslovnu zajednicu, zajedno s preporukama za donosioce odluka u Vladi i druge aktere.

“Svi mi težimo poslovnom okruženju koje je transparentno, pravedno i predvidljivo. Kompanijama je to neophodno za uspjeh, a i Vladi je to potrebno kako bi privukla nova visokokvalitetna trajna ulaganja koja mogu podstaći ekonomski oporavak i rast zemlje. Izvještaj će ponuditi uvide u to kako do toga stići i kako zajednički možemo doprinijeti da se to postigne”, kazala je ambasadorka Rajnke.

Foto: Reprezent

Idi na VRH
error: Content is protected !!