Milovac povodom odluke da Đukanović i Abazović nijesu prekršili Zakon o sprečavanju korupcije: ASK se još jednom promovisala kao prepreka za stvarnu borbu protiv korupcije na visokom nivou

“Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je danas donijela odluku da su bivši i sadašnji premijer, Milo Đukanović i Dritan Abazović, u Dubai putovali kao fizička lica, kao i da se plaćena putovanja od strane trećih lica ne mogu smatrati poklonom u smislu zakona koji definiše sukob interesa. Ovom odlukom, ASK je zapravo i potvrdila najnovije nalaze izvještaja Evropske komisije koji se odnose na integitet i pristranost u njenom radu i još jednom se promovisala kao prepreka za stvarnu borbu protiv korupcije na visokom nivou”, istakao je Milovac u saopštenju

Dejan Milovac, direktor Istraživačkog centra Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) saopštio je danas da se Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) još jednom promovisala kao prepreka za stvarnu borbu protiv korupcije na visokom nivou.

O je to kazao povodom odluke ASK da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović nijesu prekršili Zakon o sprečavanju korupcije putovanjima u Ujedinjene Arapske Emirate (UAE).

“Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je danas donijela odluku da su bivši i sadašnji premijer, Milo Đukanović i Dritan Abazović, u Dubai putovali kao fizička lica, kao i da se plaćena putovanja od strane trećih lica ne mogu smatrati poklonom u smislu zakona koji definiše sukob interesa. Ovom odlukom, ASK je zapravo i potvrdila najnovije nalaze izvještaja Evropske komisije koji se odnose na integitet i pristranost u njenom radu i još jednom se promovisala kao prepreka za stvarnu borbu protiv korupcije na visokom nivou”, istakao je Milovac u saopštenju.

On je dodao da je odlučujući po inicijativama MANS, ASK u potpunosti prihvatila tumačenja Đukanovića i Abazovića da u Dubai nisu išli službenim povodom, već kao fizička lica, te da poklon u vidu plaćenih putovanja nije bio “u vezi sa vršenjem javne funkcije”.

“Osim toga, ASK je odlukom utvrdila da Đukanović i Abazović nisu bili u obavezi da prijave troškove putovanja u Dubai kao poklon, jer se ne radi o novcu, hartiji od vrijednosti ili dragocjenom metalu. Zauzimajući ovakav stav, ASK se nije osvrniula na definiciju poklona iz Zakona o sprječavanju korupcije koji kaže da je poklon predstavlja “stvar, pravo ili uslugu stečenu, odnosno izvršenu bez naknade i svaku drugu korist koja se daje javnom funkcioneru ili povezanom licu, u vezi sa vršenjem javne funkcije”. Pored toga ASK je propustila da primijeni i odredbu Zakona koja javnim funkcionerima zabranjuje da primaju poklone osim protokolarnih i prigodnih (vrijednosti niže od 50 eura), a povratke karte za Dubai i troškovi smještaja svakako nisu nešto što potpada pod pomenute kategorije”, rekao je Milovac.

Po njegovim riječima, najnovije odluke ASK su nažalost nastavak prakse koja direktno doprinosi ocjenama Evropske komisije o ograničenom napretku u borbi protiv korupcije, i iznova afirmiše sumnje u njenu objektivnost i nepristrasnost.

“Posebno je zanimljivo što ove odluke, na koje smo čekali mjesecima, a u slučaju Đukanovića i godinama, dolaze dan nakon objavljivanja izvještaja Evropske komisije, što cijenimo kao pokušaj da se sramotna praksa kojoj svjedočimo prepozna u tom dokumentu”, naveo je Milovac.

On je poručio i da se Evropska komisija u posljednjem izvještaju osvrnula na neriješene slučajeve iz prethodnog perioda, posebno kada su u pitanju slučajevi koji uključuju visoke funkcionere, a ovakvo njihovo rješavanje svakako nije doprinos borbi protiv korupcije i jačanju vladavine prava.

“Postupanje ASK-a je, nažalost, posljedica i nedostatka političke volje da se sprovedu ozbiljne antikorupcijske reforme i kreira zakonski okviri i snažna institucija čije postupanje neće biti uslovljeno kompromisima, bez obzira na to ko je na vlasti”, zaključio je Milovac, prenose Vijesti. 

Idi na VRH
error: Content is protected !!