Amra Šabić-El-Rayess pokreće platformu za umrežavanje bh dijaspore

Kako je istakla, BiHUnited ne zamjenjuje rad drugih organizacija bh dijaspore koje marljivo rade širom svijeta, već ima namjeru da ih dodatno poveže i podstakne jaču saradnju među njima i time pretoči sve individualne napore u jednu kolektivnu, globalnu i pozitivnu silu. BiHUnited se isključivo bavi jačanjem kolektivne svijesti i edukacijom članova dijaspore, kao i drugih zajednica da bi se očuvao mir i izgradila prosperitetna Bosna i Hercegovina

Amra Šabić-El-Rayess, ugledna profesorica sa prestižnog Columbia Univerziteta u New Yorku, zajedno sa istaknutim članovima bh dijaspore pokreće platformu BiHUnited čiji je cilj okupljanje organizacija i pojedinaca koji se zalažu za animaciju i harmonizaciju aktivnosti za građansku, multietničku, suverenu, nezavisnu, funkcionalnu, modernu, mirnu, pravnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će svi građani i građanke imati jednaka prava.

BiHUnited je nezavisna, neprofitna platforma i nije povezana sa političkim partijama niti podržava političke kandidate.

“Bh dijaspora je u proteklom periodu stasala u ozbiljnu i kompetentnu intelektualnu snagu koja može i želi konkretno pomoći ekonomskom, akademskom, kulturnom i društvenom razvoju BiH. Posljednja dešavanja i napadi na Bosnu i Hercegovinu i na individualna prava svakog njenog građanina i građanke su probudili kako bh dijasporu, tako i prijatelje Bosne i Hercegovine koji su se sada ozbiljno angažovali na očuvanju mira ne samo u BiH i na Balkanu. nego i šire“, rekla je predsjednica BiHUniteda Amra Šabić-El-Rayess.

Kako je istakla, BiHUnited ne zamjenjuje rad drugih organizacija bh dijaspore koje marljivo rade širom svijeta, već ima namjeru da ih dodatno poveže i podstakne jaču saradnju među njima i time pretoči sve individualne napore u jednu kolektivnu, globalnu i pozitivnu silu. BiHUnited se isključivo bavi jačanjem kolektivne svijesti i edukacijom članova dijaspore, kao i drugih zajednica da bi se očuvao mir i izgradila prosperitetna Bosna i Hercegovina.

“BiHUnited će raditi na promociji bosanskohercegovačke multikulturalnosti, na tom velikom bogatstvu koje proizlazi iz svih naših različitosti i zalagati seza prosperitetnu, nedjeljivu i građansku Bosnu i Hercegovinu, bez diskriminacije i etničke mržnje. Jedan od ciljeva organizacije je i edukacija i promocija kulture sjećanja i suprotstavljanje pokušajima negiranja ili umanjenja razmjera zločina i kvalifikacije genocida“, daopšteno je iz BiHUnited.

Svi članovi bh dijaspore koji žele da daju doprinos razvoju jače i bolje Bosne i Hercegovine mogu se priključiti ovoj platformi na zvaničnoj stranici BiHUnited – www.bihunited.org.

Foto: Amra Šabić-El-Rayess (Privatna arhiva)

Idi na VRH
error: Content is protected !!