Operativni tim: Nemarno, nepotpuno i neadekvatno postupanje nadležnih u slučaju zlostavljanja Zumrite Nerde

Imajući u vidu težinu zlostavljanja kojem je Zumrita Nerda bila izložena, činjenicu da su nasilju u kontinuitetu prisustvovala njena maloljetna djeca, kao i informaciju da je nasilje prijavila tražeći zaštitu za sebe i djecu, Operativni tim će se obratiti Tužilačkom savjetu, Višem sudu za prekršaje i Ministarstvu finansija i socijalnog staranja sa zahtjevom da utvrde pojedinačnu i institucionalnu odgovornost u ovom predmetu, kako bi obezbijedili dosljednu primjenu zakonom utvrđenih standarda i procedura za zaštitu žrtava i sankcionisanje nasilnika

Operativni tim za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama je, na osnovu dostupne dokumentacije u slučaju ubistva Zumrite Nerde iz Bara, prepoznao nemarno, nepotpuno i neadekvatno postupanje nadležnih.

To je zaključeno nakon sjednice Operativnog tima, povodom ubistva Baranke koja je preminula od posljedica porodičnog zlostavljanja koje je počinio njen suprug Dalibor Nikolić.

Na sjednici su, kako je saopšteno, razmatrani propusti u radu nadležnih institucija i pojedinaca, sa ciljem iniciranja postupaka za utvrđivanje njihove odgovornosti u ovom predmetu, kao i donošenja smjernica za eliminisanje negativnih praksi.

“Detaljno analizirajući postupanje Centra za socijalni rad u Baru, Centra bezbjednosti Bar, Osnovnog državnog tužilaštva u Baru i Suda za prekršaje u Budvi – odjeljenje u Baru, pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, Operativni tim je, na osnovu dostupne dokumentacije, prepoznao nemarno, nepotpuno i neadekvatno postupanje u konkretnom predmetu”, piše u saopšpten ju, prenosi rtcg.me.

Imajući u vidu težinu zlostavljanja kojem je Zumrita Nerda bila izložena, činjenicu da su nasilju u kontinuitetu prisustvovala njena maloljetna djeca, kao i informaciju da je nasilje prijavila tražeći zaštitu za sebe i djecu, Operativni tim će se obratiti Tužilačkom savjetu, Višem sudu za prekršaje i Ministarstvu finansija i socijalnog staranja sa zahtjevom da utvrde pojedinačnu i institucionalnu odgovornost u ovom predmetu, kako bi obezbijedili dosljednu primjenu zakonom utvrđenih standarda i procedura za zaštitu žrtava i sankcionisanje nasilnika.

Foto: Objekat u Baru u kojem je 27-ogodišnja Zumrita zlostavljana (Printscreen)

Idi na VRH
error: Content is protected !!