Dijaspora Crne Gore u prošlosti i sadašnjosti (75): Online kurs crnogorskog jezika (učenje na daljinu)

reba pomenuti još jedan, po mišljenju mnogih, značajan projekat Centra. To je Kurs crnogorskog jezika za učenje na daljinu sa rječnikom. Naime, zbog daljine i velike razuđenosti crnogorske dijaspore, distribucija udžbenika, da ne govorimo o organizaciji posjeta nastavnika, je veoma otežana. U skladu sa modernim trendovima Centar je organizovao učenje jezika, bez klasičnih udžbenika i prisustva nastavnika, kroz postupno savladavanje na internetu

Od samog osnivanja Centra, bilo je jasno da je neophodno napraviti bazu podataka naših iseljenika. Ovo je složen posao koji je teško defiinisati. Naime razjedinjenost Crne Gore se prenosi i na dijasporu, te u tim turbulentnim vremenima u tako maloj populaciji smo imali raznih struja, odnosa prema Crnoj Gori i njenoj državnosti, priznavanja Crne Gore kao zemlje porijekla itd. Populacija je relativno mala, razuđena po cijelom svijetu, te se može zamisliti koliko je to bio složen i osjetljiv posao. Jedan je generalni stav koji se često iznosi: Još je jedna Crna Gora koja živi van granica matice. Na samom početku rada u Centru su napravili bazu i postupno unosili podatke o našim ljudima u dijaspori, o onima koju Crnu Goru smatraju svojom starom domovinom i zemljom svoga porijekla.

Nastojali su da ovu bazu šire i s vremena ns vrijeme ažuriraju. Kasnije, Centar je sa Ministarstvom nauke, krenuo sa bazom naučnika, porijeklom iz Crne Gore. Ovo je osjetljiv posao zbog političke podijeljenosti Crne Gore što veoma često nijesu shvatali površni posmatrači sa strane. U definisanju baze su bili angažovani pojedinci sa tehničkih fakulteta koji su stvorili dobre temelje da se baza stalno popunjava i ažurira.

Treba pomenuti još jedan, po mišljenju mnogih, značajan projekat Centra. To je Kurs crnogorskog jezika za učenje na daljinu sa rječnikom. Naime, zbog daljine i velike razuđenosti crnogorske dijaspore, distribucija udžbenika, da ne govorimo o organizaciji posjeta nastavnika, je veoma otežana. U skladu sa modernim trendovima Centar je organizovao učenje jezika, bez klasičnih udžbenika i prisustva nastavnika, kroz postupno savladavanje na internetu. Ovaj kurs prije svega odgovara našoj dijaspori na udaljenim destinacijama i odraslim osobama koje ne znaju jezik zemlje svog porijekla a nemaju prilike ili dovoljno vremena za pohađanje klasičnog kursa jezika. Priprema i rad na ovom projektu trajali su dosta dugo. Treba pomenuti, Nikolu Nikolića, danas afirmisanog književnika, u to vrijeme mladog, obrazovanog i računarski spremnog čovjeka kao najzaslužnijeg za realizaciju ovog projekta. Definisana su postupno neophodna znanja, načini njihove provjere i prevođenje u računarski interaktivne oblike.

Centar se opredijelio na početku za osnovni kurs, za ljude koji relativno slabo govore naš jezik. Bilo je dovoljno znati internet adresu i samostalno pristupiti učenju jezika. Naravno, trebalo je ovo dalje razvijati sa višim kursevima jezika za one koji imaju početna znanja.

Sistem učenja jezika na daljinu djelimično će riješiti probleme nedostatka organizovanog oblika dopunske nastave u inostranstvu. Ovakav sistem učenja predstavlja budućnost te daljom nadogradnjom u potpunosti može zamijeniti tradicionalne modele prenošenja znanja putem klasične organizacije dopunske nastave i znatno smanjiti troškove koje će Crna Gora u budućnosti izdvajati za ovu svrhu.

 


Idi na VRH
error: Content is protected !!