Potrosac.me: Buksovci namagarčeni, inspekcije rade na slučaju

Potrosac.me je jedinstveni e-prozor preko kojeg se potrošači mogu informisati o svojim pravima, poslati žalbu u slučaju povrede tih prava, upoznati se sa informacijama o opasnim proizvodima koje su nadležne inspekcije pronašle na tržištu, pronaći odgovore na najčešće postavljena pitanja, postaviti pitanje ili incijativu, te pristupiti nizu zakona koji uređuju bezbjednost života i zdravlja i ekonomska prava potrošača

Organizacija The Books of Knjige je jedno svoje loše iskustvo pretočila u video reklamu koja se bavi pravima potrošača.

Crna Gora je obezbijedila uslove za zaštitu potrošača koji važe i u Evropskoj uniji.

Važan mehanizam zaštite je Centralni informacioni sistem za zaštitu potrošača (CISZP), odnosno novi veb sajt potrosac.me preko kojeg građani Crne Gore mogu da se informišu o svojim potrošačkim pravima i pošalju žalbu u slučaju povrede tih prava.

Uprava za inspekcijske poslove (UIP), kao centralna tačka koja upravlja CISZP-om, poziva građane da koriste svoja potrošačka prava u punom kapacitetu, i to preko sajta potrosac.me! To je najbrže, a ne košta. Svaku žalbu ili pitanje koje potrošač dostavi putem ovog sajta, UIP će bez odlaganja unijeti u sistem i uputiti na rješavanje nadležnom organu.

Uskoro će na objektima trgovaca/pružalaca usluga biti izložena naljepnica sa QR kodom, čijim skeniranjem potrošač može lako da pristupi sajtu potrosac.me.

Potrosac.me je jedinstveni e-prozor preko kojeg se potrošači mogu informisati o svojim pravima, poslati žalbu u slučaju povrede tih prava, upoznati se sa informacijama o opasnim proizvodima koje su nadležne inspekcije pronašle na tržištu, pronaći odgovore na najčešće postavljena pitanja, postaviti pitanje ili incijativu, te pristupiti nizu zakona koji uređuju bezbjednost života i zdravlja i ekonomska prava potrošača.

CISZP sistem čini preko 20 organa i institucija koje su punim kapacitetom na zajedničkom zadatku zaštite prava potrošača u Crnoj Gori.

Potrošači, ostvarite svoja prava!

Preko sajta potrosac.me podnesite žalbu nadležnim institucijama i informišite se o svojim potrošačkim pravima.

 

Idi na VRH
error: Content is protected !!