Bošnjačka stranka: Zakon je novi Vladin udar na dijasporu

“Za nas je nedopustivo da se, na ovakav način, dovodi u pitanje obavezno budžetsko izdvajanje koje je podrazumjevalo 0,07 odsto iz tekućeg budžeta Crne Gore, definisano postojećim članom 40 ovog zakona. Smatramo da je to još jedan udar na našu veoma brojnu iseljeničku populaciju i potpuno obesmišljavanje dosadašnjih rezultata na tom polju”, piše u saopštenju

Bošnjačka stranka (BS) saopštila je da smatra da Vladin predlog izmjene Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom-iseljenicima, kojim se briše, odnosno ukida ili relativizuje obavezno budžetsko izdvajanje za namjenu očuvanja i jačanja saradnje sa dijasporom- iseljenicima predstavlja urušavanje dosadašnjih rezultata na planu institucionalne saradnje i direktan je atak na našu dijasporu.

“Za nas je nedopustivo da se, na ovakav način, dovodi u pitanje obavezno budžetsko izdvajanje koje je podrazumjevalo 0,07 odsto iz tekućeg budžeta Crne Gore, definisano postojećim članom 40 ovog zakona. Smatramo da je to još jedan udar na našu veoma brojnu iseljeničku populaciju i potpuno obesmišljavanje dosadašnjih rezultata na tom polju”, piše u saopštenju.

Podsjećaju koliko je u vremenima iza nas “bio mukotrpan put uspostavljanja organizovane saradnje sa dijasporom, kroz adekvatan zakonski model i formiranje određenih institucija”.

“Bošnjačka stranka i druge manjinske partije, preko svojih predstavnika, bili su ključni inicijatori izmjena Poslovnika Skupštine kojim je ustanovljen skupštinski odbor koji obuhvata i saradnju sa iseljenicima, inicijatori donošenja Zakona o dijaspori, a ujedno i autori dosadanjeg modela budžetskog finansiranja. Zato s punim pravom smatramo da je krajnje zabrinjavajući ovakav odnos koji se želi uspostaviti predloženim Vladinim izmjenama zakona, jer se njime devalvira i gura na marginu saradnja sa iseljenicima i dijasporom. Treba li podsjećati na činjenicu o doprinosu dijaspore u ključnim trenucima, kao što je obnova državnosti Crne Gore i evroatlantske integracije o tome da je ona decenijama most povezivanja naše države sa zemljama prijema, od regiona, preko Zapadne Evrope, do SAD i Turske, i da su naši iseljenici bili i ostali naši najbolji amabasadori”.

Oni pozivaju da se “prisjetimo koliko su u teškim godinama uradili za našu ekonomiju, kada su bili gotovo jedini turisti u zavičaju, kao i na poznatu činjenicu da naša dijaspora u Crnu Goru, svake godine, unese više od pola milijarde eura.

“Prisjetimo se i humanosti, nesebičnog zalaganja i dobročinstava svih ovih godina i onih nedavnih ispoljenih u nabavci medicinske oporeme i pomoći domovini, tokom izbijanja pandemije Covid 19”.

Dodaje se da “očigledno da ovakav odnos zvanične vlasti prema dijaspori nije dobronamjeran, već je to odnos na tragu onog ranijeg – najavljenog brisanja iz biračkih spiskova naših građana koji su privremeno odsutni iz Crne Gore i rade u inostranstvu, od kojih su većina pripadnici brojčano manjinskih naroda”.

“Umjesto unapređenje saradnje i veće brige države o dijaspori i iseljenicima, te o očuvanjju njihovog ukupnog identiteta i veza sa Crnom Gorom, imamo čak suprotnu težnju da se dosadašnji skromni pomaci na tom polju dovedu u pitanje. Tražimo da Vlada povuče ovaj predlog izmjena zakona i ostane postojeće rješenje kojim je, i u budžetskom iskazu, institucionalizirana saradnja sa dijasporom i iseljenicima. Bošnjačka stranka će se odlučno suprotstaviti ovakvoj i sličnim inicijativama koje se na diskriminatorski način odnose prema našoj dijaspori. Pozivamo sve političke subjekte u Skupštini Crne Gore da ne dozvole donosenje ovakvih zakonskih rješenja koja obesmišljavaju i razgrađuju institucionalnu saradnju Crne Gore prema našim građanima koji su na privremenom radu u inostranstvu”, piše u saopštenju.

 

Idi na VRH
error: Content is protected !!