TO Gusinje dobila opremu za bolju promociju turističkih usluga i potencijala opštine

Opština je kroz projekat obezbijedila i sredstva za izgradnju turističkog info punkta gdje će turisti moći da dobiju sve informacije vezano za turističku ponudu Gusinja. Radovi na izgradnji su u toku, a objekat će po završetku radova biti predat Turističkoj organizaciji na korišćenje

Opština Gusinje je, u saradnji sa opštinom Peć, realizuje projekat “Kulturno nasleđe – blago prekograničnog regiona” koji je odobren u okviru prekograničnog poziva Crna Gora – Kosovo. Projekat finansira Evropska unija koja će obezbijediti 357,884.31 eura, što je 85% učešća, dok će preostalih 15% doprinosa obezbijediti opštine Gusinje i Peć.

Glavni cilj projekta je povećanje obima, kvaliteta i vidljivosti turističke ponude kada je u pitanju valorizacija kulturnog nasleđa, dok je specifični cilj projekta unapređenje kulturnog turizma prekograničnog regiona Prokletija. Projektom je planirana realizacija sledećih aktivnosti: istraživanje o kulturnom nasleđu regiona, izrada studije o valorizaciji kulturnog nasleđa sa potencijalom za razvoj turizma, razvoj kulturnih ruta, unapređenje uslova za pružanje turističkih usluga na tačkama koje će biti uključene u kulturnu rutu, izgradnja kapaciteta pružalaca turističkih usluga, postavljanje signalizacije duž kulturne rute, promotivne aktivnosti i događaji uključujući izradu promotivnih materijala, web sajta i sl.

Opština Gusinje je u prethodnom periodu realizovala niz projektnih aktivnosti u cilju razvoja kulturnog turizma i unapređenja kapaciteta za pružanje turističkih usluga. Nabavljeni su audio uređaji kojim će se, kroz pripremljeni audio sadržaj, prezentovati turistička ponuda Gusinja, a posjetioci će po sopstvenim željama i interesovanjima birati tačke na kulturnoj ruti. Uz ovo, nabavljeni su i tour vodiči čija je svrha da vodičima na određenom turističkom lokalitetu omoguće lakši i komforniji rad, a posjetiocima dobru čujnost i potpun doživljaj. Kroz projekat je, saopšteno je iz Opštine Gusinje, nabavljen interaktivni displej koji će biti dostupan svim turistima koji posjećuju Gusinje, a sadržaće neophodne informacije o turističkim potencijalima opštine i uslugama.

Nabavljena oprema je predata na korištenje Turističkoj organizaciji Gusinje kao glavnom akteru promocije turističke ponude, čime su u velikoj mjeri unaprijeđeni kapaciteti za bolju promociju turističkih usluga i potencijala opštine Gusinje. Primopredaji u ime Opštine Gusinje prisustvovali su predsjednica Opštine Anela Čekić, potpredsjednik Opštine i menadžer projekta Huso Brdakić, načelnik Komunalne policije i član projektnog tima Semih Redžepagić, dok je opremu ispred Turističke organizacije Gusinje primio direktor Irfan Radončić.

Opština je kroz projekat obezbijedila i sredstva za izgradnju turističkog info punkta gdje će turisti moći da dobiju sve informacije vezano za turističku ponudu Gusinja. Radovi na izgradnji su u toku, a objekat će po završetku radova biti predat Turističkoj organizaciji na korišćenje.

Foto: Opština Gusinje

Idi na VRH
error: Content is protected !!