Vlada usvojila Izvještaj o radu Savjeta za saradnju sa iseljenicima za 2017. godinu

U zaključcima se, između ostalog, navodi: podrška prijemu države Crne Gore u NATO, podrška realizaciji svih dosadašnjih aktivnosti sprovedenih na planu jačanja saradnje matice i njenog iseljeništva, potreba za pokretanjem internet stranice i časopisa koji će se baviti temama od interesa za iseljenike, preporuka Vladi Crne Gore za osnivanje kulturnih centara u iseljeničkim sredinama sa većom koncentracijom iseljenika, predlog nadležnim institucijama za osnivanje muzeja crnogorskog iseljeništva, uspostavljanje posebnog fonda za stipendiranje mladih i nadarenih studenata, uspostavljanje i sistemsko uređenje organizacije škola i kurseva crnogorskog jezika u iseljeništvu, potreba za liberalizacijom Zakona o crnogorskom državljanstvu, preporuka za poboljšanje klime i opštih uslova za investiranje iseljenika i dr.

Vlada je na 72. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, usvojila Izvještaj o radu Savjeta za saradnju sa iseljenicima za 2017. godinu.

U okviru Izvještaja o radu najvažniji dio odnosi se na zaključke sa radnog dijela druge sjednice Savjeta održane 28. jula 2017. godine u Podgorici. U zaključcima se, između ostalog, navodi: podrška prijemu države Crne Gore u NATO, podrška realizaciji svih dosadašnjih aktivnosti sprovedenih na planu jačanja saradnje matice i njenog iseljeništva, potreba za pokretanjem internet stranice i časopisa koji će se baviti temama od interesa za iseljenike, preporuka Vladi Crne Gore za osnivanje kulturnih centara u iseljeničkim sredinama sa većom koncentracijom iseljenika, predlog nadležnim institucijama za osnivanje muzeja crnogorskog iseljeništva, uspostavljanje posebnog fonda za stipendiranje mladih i nadarenih studenata, uspostavljanje i sistemsko uređenje organizacije škola i kurseva crnogorskog jezika u iseljeništvu, potreba za liberalizacijom Zakona o crnogorskom državljanstvu, preporuka za poboljšanje klime i opštih uslova za investiranje iseljenika i dr.

“Svi zaključci korespondiraju sa Strategijom saradnje Crne Gore sa iseljenicima za period 2015-2018. i akcionim planom njene realizacije, te utvrđenim opredjeljenjem Vlade ka uspostavljanju i sprovođenju nove politike prema iseljenicima iz Crne Gore koja treba da rezultira poboljšanjem kulturnih, obrazovnih, ekonomskih, sportskih i drugih veza sa matičnom državom i unapređenjem brige matice prema iseljenicima. Zaključci i preporuke Savjeta su i te kako mjerodavni za Crnu Goru  i njene nadležne organe i predstavljaju smjernice pri kreiranju politike saradnje sa iseljenicima, kao i konkretnih aktivnosti koje se osmišljavaju upravo kao odgovor na potrebe iseljenika, koji po prvi put imaju mogućnost da preko Savjeta kandiduju pitanja od interesa za iseljeništvo, ukažu na probleme sa kojima se srijeću i sugerišu načine njihovog rješavanja”, šiše na sajtu Uprave za dijasporu.

U septembru 2016. godine, Vlada Crne Gore osnovala je Savjet za saradnju Crne Gore sa iseljenicima kao svoje savjetodavno tijelo koje učestvuje u kreiranju i sprovođenju Strategije saradnje sa iseljenicima, akcionog plana za realizaciju Strategije, kao i ukupnih aktivnosti saradnje sa iseljenicima.

Savjet za saradnju sa iseljenicima ima 80 članova, od čega je 40 članova predstavnika iseljenika, dok ostalih 40 članova čine predstavnici organa državne uprave, opština i drugih institucija i udruženja i istaknute ličnosti.

Do sada je ovo tijelo održalo dvije sjednice – konstitutivnu, u septembru 2016. godine, i drugu, redovnu, koja je održana jula 2017. godine. Savjet ima predsjednika i četiri potpredsjednika, a formirano je i 11 radnih tijela Savjeta u oblastima od značaja za iseljenike i to: za jačanje kulturnog i državnog identiteta, nauku i prosvjetu, sport, informisanje, zaštitu prava i položaja iseljenika, privredno partnerstvo, evropske i evroatlantske integracije, pravna pitanja, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, ravnopravnost polova i širenje crnogorske zajednice u svijetu.

Komentari

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Idi na VRH
error: Content is protected !!