DRI dala negativno mišljenje na finansijski izvještaj MVPEI: Loše ocjene za Lukšićevo ministarstvo

Na osnovu analize 18 diplomatsko-konzularnih predstavništava revizori su zaključili da je Ministarstvo za troškove zakupa poslovnih prostora i stanova potrošilo 456.558 eura, bez odgovarajuće dokumentacije, a da je za troškove stanovanja zaposlenih u diplomatskim predstavništvima isplatilo 592.654 eura više od limita

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na finansijski izvještaj Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI), što je generalni sekretar tog resora Predrag Stamatović ocijenio kao   “neobjektivnost, nepoznavanje funkcionisanja diplomatske mreže i manjak razumijevanja za specifičnosti i funkcije organa”. 

Revizori su objavili izvještaj na dan kada je Skupština formalno konstatovala prestanak mandata ministru vanjskih poslova Igoru Lukšiću. Neposredno prije toga Stamatović je ministru i premijeru Milu Đukanoviću ponudio ostavku, revoltiran ocjenama DRI. Stamatović je pismo uputio i DRI, skupštinskom Odboru za ekonomiju, budžet i finansije i Odboru za međunarodne odnose i iseljenike.

DRI je u reviziji, objavljenoj na njenom sajtu, utvrdio da godišnji finansijski izvještaj Ministarstva “nije u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja”.

Na osnovu analize 18 diplomatsko-konzularnih predstavništava revizori su zaključili da je Ministarstvo za troškove zakupa poslovnih prostora i stanova potrošilo 456.558 eura, bez odgovarajuće dokumentacije.

Takođe i da je za troškove stanovanja zaposlenih u diplomatskim predstavništvima isplatilo 592.654 eura više od limita. Stamatović tvrdi da je Ministarstvo dostavilo DRI sve ugovore o zakupu i da se oni u pojedinim zemljama (Belgija, Francuska, Njemačka) zaključuju na godinu, s automatskim produženjem.

”Tu činjenicu, koja je potvrđena izjavama ambasadora, DRI nije prihvatio, nego je na neobjektivan način i u negativnom kontekstu istakao tako veliku sumnju, potkrepljući gore iznesene tvrdnje, iako je jasno da za budžet nije nastupila nikakva šteta. Desilo bi se upravo suprotno da smo postupali u skladu sa ovakvom preporukom DRI, jer bi raskid postojećih i zaključivanje novih ugovora iziskivalo nove troškove”, tvrdi Stamatović.

Kako piše portal vijesti.me, kada su u pitanju veći troškovi stanovanja, navodi se da je to netačno, već da su uštedjeli 40.000 eura.

“Ljudi, pa ni diplomate, nijesu roba, već je nužno voditi računa o uslovima rada, uključujući njihovu bezbjednost i uslove života i direktan odraz toga na kvalitet misije koju obavljaju”, navodi Stamatović.

DRI tvrdi i da Ministarstvo 184.387 eura nije platilo s odgovarajućih pozicija. Ministarstvu je tek u decembru 2014. preusmjereno 800.000 eura za finansiranje rada dijela Misije pri EU u Briselu, a ta obaveza je trebalo da bude realizovana u januaru 2014.

“Cijele godine Ministarstvo je iz budžeta, u skladu s uputstvom Ministarstva finansija, servisiralo rad Misije, pa je zbog nedostajućih sredstava na pojedinim pozicijama u izuzetnim slučajevima moralo doći do plaćanja sa drugih pozicija”, navodi Stamatović.

Izvještaj DRI je potpisao Nikola Kovačević, nekadašnji član Izvršnog odbora Demokratske partije socijalista.

Komentari

Daj prvi komentar na ovu priču

Ostavi odgovor

Idi na VRH
error: Content is protected !!