Naređeno ponovo suđenje za ubistvo Ljiljane Simić: Namamil je u šetnju, pa ubili

Kako se navodi u optužnici, Marić je otpočeo raspravu sa oštećenom Simić, potom oborio na zemljanu podlogu, nogama pritisnuo na grudni koš, a zatim obijema rukama stezao za vrat i zadao joj više udaraca pesnicama ili mehaničkim oruđem u predjelu lica, nanoseći joj teške i po život opasne tjelesne povrede, od kojih povreda je kod oštećene nastupila smrt.
“Nakon toga je okrivljenom Deliću obećao novčanu nagradu u iznosu između četiri i pet hiljada eura, koju bi mu isplatio po prodaji stana oštećene Simić Ljiljane, a da okrivljeni Delić zauzvrat ćuti o izvršenom krivičnom djelu i ne prijavljuje ga nadležnim organima, koju obećanu imovinsku korist je okrivljeni Delić i prihvatio”, prenose Vijesti.

Apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici, kojom je okrivljeni Zoran Marić osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina za ubistvo Ljiljane Simić.

Odluka je ukinuta i u oslobađajućem dijelu, jer je prvostepeni sud oslobodio od optužbe okrivljenog Radomira Delića, ocijenivši da nema dokaza da je zajednički sa Marićem učestvovao u teškom ubistvu te kanadske državljanke.

To je Vijestima potvrdila samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Marija Raković.

Sutkinja portparol Apelacionog suda Danijela Vukčević izjavila je Vijestima da je presuda Višeg suda ukinuta, jer je donijeta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka.

“Apelacioni sud je uvažio žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, optuženog Zorana Marića i njegovog branioca i povodom tih žalbi i po službenoj dužnosti ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje… Odlučujući o žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, optuženog Zorana Marića i njegovog branioca, advokata Lazara Akovića, vijeće Apelacionog suda je ocijenilo da je prvostepena presuda donijeta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 386 stav 1 tačka 7, 8 i 9 Zakonika o krivičnom postupku, na koje se dijelom ukazuje žalbama, a koje je dijelom utvrdio i ovaj sud ispitujući presudu po službenoj dužnosti. Bitne povrede odredaba krivičnog postupka sastoje se u tome što je prvostepena presuda zasnovana na dokazu na kojem se po odredbama Zakonika o krivičnom postupku ne može zasnivati presuda, izreka presude je nerazumljiva, protivrječna razlozima presude u kojoj nema razloga o odlučnim činjenicama, dok su dati razlozi nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni”, navodi Vukčević.

Dodala je da je Apelacioni sud zbog toga naložio prvostepenom sudu da u ponovljenom postupku otkloni bitne povrede ukazane navedenim rješenjem, izvede sve ranije provedene dokaze, kao i druge koje nađe za potrebnim, nakon čega će na osnovu svestrane analize i pravilne ocjene svih dokaza biti u mogućnosti da donese novu i na zakonu zasnovanu presudu.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni 3. septembra 2020. godine, u selu Mokrine kod Herceg Novog, zajedničkim učestvovanjem u radnji izvršenja na podmukao način i iz koristoljublja ubili Ljiljanu Simić.

Piše da su skupa došli do stambene zgrade u naselju Dobrota u Kotoru u kojoj je stanovala oštećena, nakon čega ju je Marić namamio u šetnju… Nakon toga su se okrivljeni i oštećena istim vozilom kojim je upravljao okrivljeni Marić odvezli iz Kotora u pravcu Herceg Novog gdje se okrivljeni Marić uključio na magistralni put, a zatim i na makadamski šumski put do sela Mokrine.

Kako se navodi u optužnici, Marić je otpočeo raspravu sa oštećenom Simić, potom oborio na zemljanu podlogu, nogama pritisnuo na grudni koš, a zatim obijema rukama stezao za vrat i zadao joj više udaraca pesnicama ili mehaničkim oruđem u predjelu lica, nanoseći joj teške i po život opasne tjelesne povrede, od kojih povreda je kod oštećene nastupila smrt.

“Nakon toga je okrivljenom Deliću obećao novčanu nagradu u iznosu između četiri i pet hiljada eura, koju bi mu isplatio po prodaji stana oštećene Simić Ljiljane, a da okrivljeni Delić zauzvrat ćuti o izvršenom krivičnom djelu i ne prijavljuje ga nadležnim organima, koju obećanu imovinsku korist je okrivljeni Delić i prihvatio”, prenose “Vijesti”. 

Idi na VRH

error: Content is protected !!