Raspisan konkurs za nagradu “Iskra”

Rok za prijem nominacija je 15. novembar 2022. Cilj konkursa je da prepozna i javno istakne privredna društva, pojedince, medije, institucije, nevladine organizacije i iseljenička udruženja, koji svojom materijalnom i finansijskom podrškom daju primjer drugima, i postavljaju standarde kojima treba težiti kada je u pitanju ulaganje u opšte dobro i izgradnja aktivnog građanskog d

Fond za aktivno građanstvo, u partnerstvu sa Privrednom komorom Crne Gore i uz podršku Fonda braće Rokfeler i Fondacije „Ćano Koprivica“, otvara godišnji

KONKURS ZA NAGRADU ZA FILANTROPIJU ISKRA

Za pojedince, iseljenička udruženja, privredna društva, medije, nevladine organizacije i institucije, koji su na najdjelotvorniji način podržali ili organizovali neprofitne akcije za opšte dobro i izgradnju građanskog društva.

Rok za prijem nominacija je 15. novembar 2022.

Cilj konkursa je da prepozna i javno istakne privredna društva, pojedince, medije, institucije, nevladine organizacije i iseljenička udruženja, koji svojom materijalnom i finansijskom podrškom daju primjer drugima, i postavljaju standarde kojima treba težiti kada je u pitanju ulaganje u opšte dobro i izgradnja aktivnog građanskog društva.

Istovremeno, želimo da podstaknemo oživljavanje i razvoj vrijednosti kao što su solidarnost, humanost i filantropija.

Nagrada se dodjeljuje u sljedećim kategorijama:

za individualni doprinos

za doprinos dijaspore

za doprinos na nacionalnom nivou (za privredna društva)

za doprinos lokalnoj zajednici (za privredna društva)

Pored glavnih nagrada, konkurs je otvoren i za nekoliko specijalnih priznanja:

specijalno priznanje za medijski doprinos

specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru

Pravo učešća imaju privredna društva i mediji koji posluju u Crnoj Gori, pojedinci iz Crne Gore i dijaspore, udruženja iseljenika i državne institucije (zavisno od kategorije).

KO PODNOSI NOMINACIJE:

Svi zainteresovani građani/ke – pojedinci/ke, privredna društva, nevladine organizacije, mediji, institucije.

Mogućnost samokandidovanja imaju privredna društva, mediji i iseljenička udruženja (pojedinci i nevladine organizacije nemaju ovu mogućnosti).

Za kategoriju INDIVIDUALNI DOPRINOS može se nominovati pojedinac iz Crne Gore ili dijaspore, koji je ličnim angažmanom (dobrotvorne aktivnosti, materijalne donacije, besplatne profesionalne usluge, volonterizam i sl.), bilo na nivou lokalne zajednice ili društva, doprinio rješavanju problema i unapređenju kvaliteta života.

Za kategoriju DOPRINOS DIJASPORE mogu se nominovati iseljenička udruženja koja su svojim ulaganjem (materijalnim i/ili nematerijalnim) podržala razvoj lokalnih zajednica u Crnoj Gori, ili organizovala filantropske aktivnosti na nivou države.

Za kategoriju DOPRINOS NA NACIONALNOM NIVOU mogu se nominovati privredna društva koja posluju u Crnoj Gori, koja imaju razvijenu strategiju korporativnog davanja, odnosno koja podržavaju projekte od opšteg interesa na nacionalnom nivou, čije su filantropske aktivnosti promišljene i usmjerene na potrebe društva. U ovu kategoriju spadaju sva davanja (materijalna i/ili nematerijalna) koja imaju dugoročan karakter (nijesu jednokratna donacija) i imaju širi društveni značaj, bilo ulaganjem u određenu ciljnu grupu, bilo ulaganjem u širu zajednicu.

Za kategoriju DOPRINOS LOKALNOJ ZAJEDNICI mogu se nominovati privredna društva koja posluju u Crnoj Gori, koja su svojim ulaganjem (materijalnim i/ili nematerijalnim) podržala razvoj lokalne zajednice.

Za kategoriju specijalno priznanje za MEDJISKI DOPRINOS mogu se nominovati novinari/urednici, medijski timovi i sami mediji, koji su organizacijom filantropskih aktivnosti i/ili promocijom istih, doprinijeli razvoju i promociji solidarnosti, humanosti i filantropije u zemlji.

Za kategoriju specijalno priznanje za GRAĐANSKI DOPRINOS opštem dobru mogu se nominovati pojedinci, grupe građana/ki, nevladine organizacije, institucije, koji su pokrenuli akciju/e od opšteg dobra, i podstakli uključivanje velikog broja građana/ki.

NAČIN PRIJAVE/NOMINOVANJA:

Prijavni formulari su linkovani u nazivu kategorija ili ih možete zatražiti putem mejla  fond@faktcg.org.

Za više informacija možete se obratiti i osoblju fondacije, putem e-mail adrese: fond@faktcg.org, ili telefona 020/665 600.

DODJELA NAGRADA:

ISKRA se tradicionalno dodjeljuje u Kraljevskom pozorištu „Zetski dom” na Cetinju; svečanost će biti organizovana  u drugoj polovini januara 2023, a javnost blagovremeno obaviještena o datumu.

 

Idi na VRH
error: Content is protected !!