Sa najviših državnih adresa prepoznaje se intencija da se iseljeništvo u mjeri mogućeg integriše u savremeno crnogorsko društvo

Imajući u vidu brojnost crnogorske dijaspore koja se mjeri sa većom populacijom od one koja živi u Crnoj Gori, Radojičić je govorila i o izazovima sa kojima se Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima suočava u dijelu prikupljanja podataka i održavanja komunikacije zbog geografske udaljenosti zemalja prijema

Samostalna savjetnica u Upravi za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, Milica Radojičić, kazala je da se sa najviših državnih adresa prepoznaje intencija da se naše iseljeništvo u mjeri mogućeg integriše u savremeno crnogorsko društvo.

Ona je to, prezentujući rezultate Crne Gore na polju saradnje sa dijasporom, kazala na okruglom stolu u organizaciji Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD-a) na temu „Labour Migration in Montenegro-How to make the most of it?“.

“Imajući u vidu brojnost crnogorske dijaspore koja se mjeri sa većom populacijom od one koja živi u Crnoj Gori, Radojičić je govorila i o izazovima sa kojima se Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima suočava u dijelu prikupljanja podataka i održavanja komunikacije zbog geografske udaljenosti zemalja prijema”, saopšteno je iz Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima.

U prvom dijelu okruglog stola prezentovani su izvještaji glavnih zaključaka vezanih za Crnu Goru, kao i istraživanja koja su sprovođena radi maksimiziranja benefita od strane imigranata, a samim tim ublažile negativne posljedice, saopšteno je iz Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima.

“Neophodnost kontinuirane komunikacije u cilju stvarne uloge i prisutnosti dijaspore u crnogorskom društvu, ali i naše namjere da u direktnom kontaktu sa institucijama, organizacijama i pojedincima na najlakši i najučinkovitiji način poboljšamo tu saradnju nameće se kao trajni imperativ države. S tim u vezi, programi koje sprovodimo, a naročito kreiranje novih u saradnji sa dijasporom, nadležnim državnim institucijama, lokalnim upravama, ali i svim zaintresovanim organizacijama i pojedincima, usmjereni su ka snažnom i kontinuiranom prisustvu naše dijaspore u razvoj i uređenje svih sfera društva u Crnoj Gori”, kazala je ona.

Nakon izvještaja uslijedila je panel diskusija na kojoj je diskutovano pitanje kako Crna Gora može poboljšati svoje polise da bi redukovala snagu potencijalnih faktora od strane dijaspore I maksimizirala razvoj benefita.

Okrugli sto su otvorili Anita Richter, izvršna direktorka OECD-a, Richard Kohli, otpravnik poslova  Ambasade Švajcarske u Crnoj Gori, Karl Muller, ambasador Austrije u Crnoj Gori, i Damir Davidović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.

Moderator panel diskusije bio je Martin Kohtze, analitičar/menadžer projekata OECD-a, a panelisti su bili Marko Ćipović, viši savjetnik u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Mladen Perazić, direktor sektora za edukaciju Privredne komore Crne Gore, i Milica Radojičić.

Foto: Uprava za dijasporu

Idi na VRH
error: Content is protected !!