Neophodno formiranje naučnog kluba dijaspore

“Okupljanje na jednom mjestu velikog broja stručnjaka i aktivista iz raznih oblasti kulture koji vode zajedničkom cilju, još jačem zbližavanju i uvažavanju naše manjine u Hrvatskoj i hrvatske u Crnoj Gori, a sve u cilju unapređenja zajedničkog života, povećanja kvaliteta života i, konačno, obezbjeđenja dugoročnog mira i povjerenja na ovim, često nestabilnim regionalnim prostorima”, rekao je Radulović

Crna Gora je na pravom putu da u različitostima vidi svoju snagu i vrijednost i da kulturnu baštinu Hrvata Boke Kotorske vidi kao vrijedan doprinos svojoj sveukupnoj kulturi, priznajući njenu nacionalnu, hrvatsku odrednicu.

To je na okruglom stolu „Crnogorsko-hrvatski kulturni dodiri: nacionalne manjine kao most saradnje i povezivanja“ kazao ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske, dr sc. Gordan Grlić Radman.

Istakao je nastavak zalaganja za uvrštavanje bitnih elemenata hrvatske baštine u crnogorski obrazovni sistem kako bi se hrvatska baština sačuvala od prisvajanja i brisanja.

Ministar vanjskih poslova Crne Gore, Đorđe Radulović, rekao je da konferencija treba da bude u funkciji prenošenja stečenih znanja i iskustava, kulturne razmjene i vizije, zajedničkog djelovanja istaknutih predstavnika dvije nacionalne zajednice, hrvatske i crnogorske.

“Okupljanje na jednom mjestu velikog broja stručnjaka i aktivista iz raznih oblasti kulture koji vode zajedničkom cilju, još jačem zbližavanju i uvažavanju naše manjine u Hrvatskoj i hrvatske u Crnoj Gori, a sve u cilju unapređenja zajedničkog života, povećanja kvaliteta života i, konačno, obezbjeđenja dugoročnog mira i povjerenja na ovim, često nestabilnim regionalnim prostorima”, rekao je Radulović.

Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, mr Seid Hadžić, rekao je da “neophodnost kontinuiranog procesa obavezuje nas da u saradnji sa MVP-om, ali i sa drugim ministarstvima, naučnim, obrazovnim i kulturnim institucijama formiramo naučni klub dijaspore koji smo zamislili kao zborno tijelo koje će imati ulogu medijacije i afirmacije ideja i projekata vas koji prisustvujete ovom skupu, ali svih onih koji danas nisu sa nama a promovišu slične ili iste ideje, bez obzira kojem narodu pripadali i u kojoj državi živjeli”.

“Naučni klub dijaspore ima za cilj da okupi naučne radnike iz cijelog svijeta koji imaju porijeklo iz Crne Gore, kao i njihove prijatelje i saradnike koji će, u skladu sa potrebama i mogućnostima, formirati usko specijalizovane grupe i koji će, u konačnici, pružati savjetodavnu i stručnu podršku institucijama i pojedincima u Crnoj Gori. Podrška je zamišljena u pogledu unapređenja rada ovdašnjih naučnih i obrazovnih institucija, prenosu znanja i iskustava, uspostavljanja saradnje sa sličnim institucijama i organizacijama širom svijeta, kao i svojevrsna odskočna daska mladim i talentovanim iz Crne Gore”, rekao je Hadžić.

Cilj projekta je da ohrabri i podstakne njihove dalje aktivnosti, ali i aktivnosti njihovih matičnih država i nacionalnih kultura, saopšteno je iz Uprave za saradnju sa dijasporom – isečljenicima.

Okrugli sto je organizovala Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, a učestvovali su pripadnici crnogorske i hrvatske nacionalne zajednice u Hrvatskoj, odnosno Crnoj Gori, nezavisni hrvatski i crnogorski intelektualci, odnosno kulturni radnici, umjetnici iz različitih oblasti, naučnici, teoretičari, istoričari umjetnosti, filozofi i sociolozi.

 

Idi na VRH

error: Content is protected !!