Prezentovanje modela oduzimanja imovine nezakonitog porijekla, Abazović: Ovo je zakon protiv mafije, volio bih da vidim ko ga neće podržati i zašto

“Ako ga svi podrže, to bi bila podrška nekom društvenom konsenzusu. Očekujem da će ga svi poslanici podržati. Zakon je zapravo sistemski zakon koji je obećala ova Vlada. Na ovaj način smo završili dio posla, a glavni kreće nakon usvajanja u Skupštini. Vjerujem da je društvo sazrelo da se suoči s ovakvim anti-mafija zakonima”, kazao je Abazović

Zakon o porijeklu imovine je vrlo jasan i nedvosmislen, saopštio je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović na konferenciji za medije povodom prezentovanja modela oduzimanja imovine nezakonitog porijekla.

“Ovo je zakon koji će značajno doprinijeti borbi protiv kriminala i korupcije. Cilj je da se stane na kraj nelegalnom bogaćenju – kriminalaca, funkcionera, mafijaša… Nazvao bih žargonaki ovaj zakon – zakon protiv mafije, kako se zove u nekim evropskim državama. Biće potrebno da svi organi daju doprinos da se zakon realizuje”, istakao je Abazović.

On je dodao da će zakon biti nešto drugačiji nego u državama regiona.

“Obuhvatiće širok nivo primjene i onih koje će obuhvatiti. Ponosan sam na ono što je uradila radna grupa za ovaj zakon. Očekujem podršku 81 poslanika za ovaj zakon. Volio bih da vidim ko ga neće podržati i zašto. Ako ga svi podrže, to bi bila podrška nekom društvenom konsenzusu. Očekujem da će ga svi poslanici podržati. Zakon je zapravo sistemski zakon koji je obećala ova Vlada. Na ovaj način smo završili dio posla, a glavni kreće nakon usvajanja u Skupštini. Vjerujem da je društvo sazrelo da se suoči s ovakvim anti-mafija zakonima”, kazao je Abazović.

ŠOĆ: IZABRAN JE MODEL IN REM GRAĐANSKOG ODUZIMANJA NEZAKONITE IMOVINE

Savjetik vicepremijera za pravna pitanja Ivo Šoć kazao je da godinama postoje zahtjevi za donošenjem ovakvog zakona, a posebno nakon prošlogodišnjih izbora.

“U izradi je bilo puno izazova. Prva prepreka je bilo pitanje retroaktivnosti, jer Ustav to zabranjuje. Drugi izazov je definisati pitanje postupka. Izabran je model in rem građanskog oduzimanja nezakonite imovine. Zbog njegove efikasnosti preporučuje se uvođenje ovog modela koji se ne zasniva na krivičnoj osudi”, istakao je Šoć.

On je dodao da je izazov bio naći zakon koji će imati mjesto u pravnom sistemu Crne Gore.

“Ovaj zakon nije inkvizitorski zakon. Imovina će se oduzimati kroz sudski postupak ako se ne dokaže njeno porijeklo. Trebalo je izbjeći i zamke populizma”, kazao je Šoć.

MARIĆ: BIĆE DOVOLJAN OSNOV SUMNJE ZA OTVARANJE IZVIĐAJA

Državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Boris Marić rekao je da očekuje da na javnoj raspravi dobiju predloge koje će razmatrati i inkorporirati.

“Savjet Evrope daje nam podršku u ovom projektu. Eksperti iz Britanije, Njemačke i Italije takođe će dati. Srce mehanizma biće inkorporirano u već postojeći Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djeltanošću. Biće promijenjeno ime zakona. Irska je rodonačelnik in rem modela. Crnogorski model će biti moćan model protiv korupcije i daće ozbiljne rezultate”, istakao je Marić.

On je dodao da je osnovni cilj oduzimanje imovine radi sprečavanja vršenja krivičnih djela.

“Biće dovoljan osnov sumnje za otvaranje izviđaja. Tužilac će formirati finansijske timove koji će ispitivati imovinu. Ako se utvrdi da je prikupljeno dovoljno dokaza u vezi neke imovine, njen imalac će morati da da izjavu. Onda se sačinjava izvještaj i pokreće građanski postupak za oduzimanje nezakonito stečene imovine. Teret dokazivanja je na onom ko je nezakonito stekao imovinu. Ako ne dokaže, ona ide Upravi za imovinu. Kada se pokrene finansijska istraga, imovina će biti zamrznuta. Presuda u građanskom postupku neće zavisiti od presude u krivično”, kazao je Marić.

ODOVIĆ: NIJE SAMO IMOVINA PROBLEM, VEĆ I NEPRIJAVLJENI DOHODAK

Državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja (MFSS) Janko Odović je rekao da, s obzirom da je pojava kriminala i korupcije složena, Vlada je nastupila jedinstveno i donosi set zakona.

“Imovina nije samo problem, već i neprijavljeni dohodak. Imaćemo dva dodatna mehanizma koja ćemo moći da primjenjujemo. Ako se na sudu utvrdi porijeklo imovine, tada stupa na scenu klasični poreski postupak, kojim se utvrđuje je li imovina prijavljena i oporezovana u skladu sa zakonom. Vlada je pristupila izmjenama drugih zakona, kao što je Zakon o poreskoj administraciji, koji još nije razmatran u parlamentu. Davaće se ovlašćenje poreskom organu da od svih pravnih i fizičkih lica može tražiti podatke koji mogu poslužiti za utvrđivanje toga koju imovinu neko lice posjeduje”, istakao je Odović.

On je dodao da se ujedno zakonom daje ovlašćenje da se utvrđuje poreska obaveza na neprijavljeni prihod.

“Ovlašćenje za procjenu vrijednosti imovine imaće poreski inspektor. Imovina fizičkih lica koja se nalazi u inostranstvu moći će da bude procijenjena i na pretpostavljeni dohodak kojim je stečena, taj dohodak bude oporezovan po stopi od 80 odsto”, rekao je Odović.

MARIĆ: OMOGUĆIĆE SE PRISTUP BANKOVNIM RAČUNIMA U DRŽAVI I INOSTRANSTVU

Marić je kazao da poreski zakoni mogu da se primijenjuju otkad su usvojeni.

“Zakon iz 2015. (Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću) nije imao problem s retroaktivnošću. Građanski postupak će biti dominantan za oduzimanje imovine. Omogućiće se pristup bankovnim računima u državi i inostranstvu. To je moćan mehanizam”, rekao je on.

ŠOĆ: U KRIVIČNOM POSTUPKU NEKO MOŽE BITI OSLOBOĐEN, AKO POSTOJI SUMNJA DA JE IMOVINA STEČENA NEZAKONITO, ONA I DALJE OSTAJE POD ISTRAGOM

Šoć je rekao da su građanski i krivični postupak potpuno odvojeni.

“U krivičnom neko lice može da bude oslobođeno. Međutim, ako postoji sumnja da je imovina stečena nezakonito, ona i dalje ostaje pod istragom suda. Rezultati zakona iz 2015. su 12 trajnih oduzimanja imovine, od čega je bilo osam sporazuma o priznanju krivice. U jednom predmetu oduzeto je 500 eura”, rekao je on.

ABAZOVIĆ: ODMAH PO DONOŠENJU ZAKONA MOĆI ĆEMO DA TARGETIRAMO DIO IMOVINE IZ NEKIH SLUČAJEVA KOJI NISU DOBILI EPILOG

Abazović je rekao da je mnogo važno da napadnu imovinu.

“Moći ćemo odmah po donošenju zakona da targetiramo dio imovine iz nekih poznatih slučajeva, koji nisu dobili epilog. U pitanju je milionska imovina. Treba da se pomogne budžet, ali i građani, školstvo, zdravstvo”, kazao je potpredsjednik Vlade.

“JAVNI INTERES JE DA SE ZAŠTITI ZAKONITA OD NEZAKONITO STEČENE IMOVINE”

Marić je rekao da će ispitivanje stila života postojati u ovom zakonu, u poreskim zakonima i zakonima o MUP.

“Javni interes je da se zaštiti zakonita od nezakonito stečene imovine”, kazaop je Marić.

“ISTRAGA SE MOŽE POKRENUTI AKO VRIJEDNOST IMOVINE PRELAZI 50.000 EURA”

Šoć je rekao da se istraga može pokrenuti ako vrijednost imovine ukupno prelazi 50.000 eura.

“Mnogo je bitno da se fokus prebaci na one koji imaju veliku imovinu. Moguće da će se ta granica od 50.000 pomjerati ili gore ili dolje”, rekao je Šoć.

ABAZOVIĆ: OČEKUJEM DA SE PARLAMENT ODBLOKIRA I ZAKAŽE SJEDNICA ŠTO PRIJE

Abazović je rekao da će održati dva okrugla stola o nacrtu.

“Očekujem da poslanici jednoglasno podrže zakon. Očekujem da se parlament odblokira i zakaže sjednica što prije, i zbog budžeta, Tužilačkog savjeta… Naša četiri poslanika podržavaju ovaj zakon i ničim ne blokiraju rad Vlade. Neka oni koji ne dolaze u parlament i ucjenjuju popisom, rekonstrukcijom Vlade… objasne građanima zašto nema ovih zakona”, rekao je Abazović.

“MEHANIZMI ZA OKTRIVANJE PRIKRIVENE IMOVINE SU OGROMNI”

Marić je rekao da postoje ozbiljni mehanizmi za ispitivanje imovine u inostranstvu.

“Članica smo međunarodnih tijela s kojima razmjenjujemo informacije. Tu nema nekog problema, samo mora da se radi. Mehanizmi za oktrivanje prikrivene imovine su ogromni. Sudski građanski postupak će biti ograničen u trajanju”, rekao je Marić.

“POSTUPAK UTVRĐIVANJA PORIJEKLA IMOVINE BIĆE BRZ,EFIKASAN I TRANSPARENTAN”

Odović je kazao da se Vlada potrudila da narodu da brz postupak i ispuni obećanje od 30. avgusta prošle godine.

“Poreski postupak omogućava razmjenu poreskih podataka s praktično svim državama svijeta. Postupak utvrđivanja porijekla imovine biće brz,efikasan i transparentan”, rekao je on.

“PRIVREMENO ZAMRZNUTA IMOVINA NEKIM OSOBAMA, ČEKA SE PRAVOSNAŽNA PRESUDA”

Šoć je kazao da je sada privremeno zamrznuta imovina nekim osobama i da se čeka pravosnažna presudu.

“Već sad imate mogućnost da ta imovina ide u građanski postupak”, kazao je on.

Šoć je rekao da poslanički imunitet neće imati nikakvog uticaja na građanski postupak.

Abazović je poručio da ne treba objašnjavati građanima vrijednost ovog zakona.

“Oni jedva čekaju da on stupi na snagu. Ako postoje neke naše dileme u vezi političke zbilje, one ne determinišu ovo pitanje”, rekao je Abazović.

Izvor: “Vijesti”

Idi na VRH

error: Content is protected !!