Utvrđena Strategija saradnje sa dijasporom-iseljenicima za 2020-2023 sa pratećim Akcionim planom realizacije za 2020-2021.

Aktivnosti iz oblasti saradnje sa dijasporom-iseljenicima, u ovom Akcionom planu razrađuju se po novoj metodologiji razvijanja politike, izrade i praćenja ostalih strateških dokumenata, koji potpadaju pod šest oblasti, odnosno utvrđenih strateških ciljeva, koji su takođe definisani zakonskim odredbama, a to su: očuvanje državnog identiteta dijaspore-iseljenika i pripadnosti Crnoj Gori, očuvanje kulturnog identiteta dijaspore-iseljenika, jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje dijaspore-iseljenika, informisanje i povezivanje dijaspore-iseljenika, zaštita prava i položaja dijaspore-iseljenika i unapređivanje privrednog partnerstva dijaspore-iseljenika

Vlada Crne Gore je na sjednici od 25. juna 2020. godine utvrdila dokument koji strategijski determiniše odnose Crne Gore i njene dijaspore-iseljenika u narednom četvorogodišnjem periodu. Strategija saradnje sa dijasporom-iseljenicima za period 2020-2023. godine sa pratećim Akcionim planom realizacije za period 2020-2021. godine predstavlja akt koji je usaglašen sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom, te ujedno reprezentuje kontinuitet sa ranijim strateškim dokumentima u ovoj oblasti, koje je prethodno usvojila Vlada Crne Gore.

Izrada ovog dokumenta podrazumijevala je interresorni pristup nadležnih državnih organa, ustanova, privrednih asocijacija i drugih pravnih lica, uključujući i Savjet za saradnju sa dijasporom-iseljenicima.

Osim izvorne nadležnosti Uprave za dijasporu, odnosno resornog Ministarstva, širok je spektar djelatnosti crnogorskih državnih organa i ustanova u realizaciji predmetne Strategije, koja je po svojoj strukturi i sadržini mnogo zahtjevniji dokument od prethodnih, što istovremeno podrazumijeva veću posvećenost i koordinaciju državnih organa kada je u pitanju ostvarivanje saradnje sa dijasporom.

Aktivnosti iz oblasti saradnje sa dijasporom-iseljenicima, u ovom Akcionom planu razrađuju se po novoj metodologiji razvijanja politike, izrade i praćenja ostalih strateških dokumenata, koji potpadaju pod šest oblasti, odnosno utvrđenih strateških ciljeva, koji su takođe definisani zakonskim odredbama, a to su: očuvanje državnog identiteta dijaspore-iseljenika i pripadnosti Crnoj Gori, očuvanje kulturnog identiteta dijaspore-iseljenika, jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje dijaspore-iseljenika, informisanje i povezivanje dijaspore-iseljenika, zaštita prava i položaja dijaspore-iseljenika i unapređivanje privrednog partnerstva dijaspore-iseljenika.

Značaj broj predloženih mjera i aktivnosti su inovativnog karaktera, između ostalih, predmetna strategija u okviru strateškog cilja zaštite prava i položaja dijaspore, po prvi put, tretira zasebno crnogorsku nacionalnu manjinu u zemljama regiona. Kako su na navedenom području intenzivni trendovi asimilacije unutar naše zajednice, pa su mogući odgovori na takve izazove u saradnji i shodno potrebama crnogorskih iseljeničkih zajednica predstavljeni u dokumentu.

Uloga dijaspore-iseljenika adekvatno je prepoznata u ovom dokumentu, s obzirom da dijaspora sa razlogom traži svoje mjesto, odnosno integraciju u savremeno crnogorsko društvo, saopšteno je iz Uprave za dijasporu.

Većina predloženih mjera i aktivnosti u ovom aktu realizovaće se kontinuirano preko Uprave za dijasporu, odnosno resornog Ministarstva, odnosno mreže naših diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu, ali za punu implementaciju ovog dokumenta od naročitog značaja je koordinacija ostalih državnih organa, prije svega Ministarstva prosvjete, Ministarstva kulture, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva ekonomije, Ministarstva za održivi razvoj i turizam, kao i drugih subjekata, što je pretpostavka za sistemsko i kvalitativno unapređenje saradnje sa iseljenicima. Sve navedeno će biti podsticaj za iseljenike u traženju boljih formi organizovanja i komunikacije sa maticom, kao i pokrenuti njen kreativni potencijal na projektima od obostranog interesa, otvarati prostor iseljenicima da lakše artikulišu svoje potrebe i budu faktor unutrašnjeg razvoja Crne Gore i njene afirmacije na međunarodnom planu. Strategiju prate akcioni planovi koji se odnose na dvogodišnji period koji je i najpogodniji za evaluaciju većine projekata i aktivnosti.

Komentari

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Idi na VRH
error: Content is protected !!