Objavljeno mišljenje Venecijanske komisije: Očuvati pravo na korišćenje vjerske imovine

Venecijanska komisija preporučuje da nacrt zakona jasno navede da promjena u vlasništvu nad vjerskom imovinom neće automatski uticati na već postojeće pravo na korišćenje takve imovine. Međutim, dodaje se, ovo ne bi trebalo da utiče na pravo države da nametne stroge uslove za korišćenje ove imovine za očuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa zemlje, uključujući i zahtjev da svaka izmjena imovine zahtijeva prethodno državno ovlašćenje

Foto: Fokuspress.com

Venecijanska komisija objavila je danas na svom sajtu mišljenje o Nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori, sa nizom preporuka za unapređenje predloženog zakonskog teksta.

Venecijanska komisija preporučuje da nacrt zakona jasno navede da promjena u vlasništvu nad vjerskom imovinom neće automatski uticati na već postojeće pravo na korišćenje takve imovine.

Međutim, dodaje se, ovo ne bi trebalo da utiče na pravo države da nametne stroge uslove za korišćenje ove imovine za očuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa zemlje, uključujući i zahtjev da svaka izmjena imovine zahtijeva prethodno državno ovlašćenje.

U Mišljenju se navodi da razumiju zabrinutost crnogorske vlasti povodom vjerske imovine za koju postoji sumnja da je 1990-ih godina nasilno i nezakonito registrovana na vjerske zajednice, prenose “Vijesti”.

“Tim prije što je država – po Članu 78 Ustava – dužna da štiti prirodno i kulturno nasljeđe. Venecijanska komisija u tom pogledu pozdravlja rješenja predložena u tom predlogu zakona koja se oslanjaju na dugogodišnje pravne principe crnogorskog pravnog poretka“, piše u Mišljenju.

Venecijanska komisija je u zaključcima dala niz preporuka među kojima i da upis prava na državno vlasništvo treba da se vrši samo poslije konačne administrativne sudske odluke.

Venecijanska komisija je preporučila i da se obave sveobuhvatne i efikasne konsultacije s javnošću, uključujući i predstavnike vjerskih zajednica, što je važan uslov da se postigne što je moguće širi konsenzus o tom pitanju.

Venecijanska komisija preporučuje da nacrt zakona jasno navede da promjena u vlasništvu nad vjerskom imovinom neće automatski uticati na već postojeće pravo na korišćenje takve imovine. Međutim, dodaje se, ovo ne bi trebalo da utiče na pravo države da nametne stroge uslove za korišćenje ove imovine za očuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa zemlje, uključujući i zahtjev da svaka izmjena imovine zahtijeva prethodno državno ovlašćenje

Venecijanska komisija objavila je danas na svom sajtu mišljenje o Nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori, sa nizom preporuka za unapređenje predloženog zakonskog teksta.

Venecijanska komisija preporučuje da nacrt zakona jasno navede da promjena u vlasništvu nad vjerskom imovinom neće automatski uticati na već postojeće pravo na korišćenje takve imovine.

Međutim, dodaje se, ovo ne bi trebalo da utiče na pravo države da nametne stroge uslove za korišćenje ove imovine za očuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa zemlje, uključujući i zahtjev da svaka izmjena imovine zahtijeva prethodno državno ovlašćenje.

U Mišljenju se navodi da razumiju zabrinutost crnogorske vlasti povodom vjerske imovine za koju postoji sumnja da je 1990-ih godina nasilno i nezakonito registrovana na vjerske zajednice, prenose “Vijesti”.

“Tim prije što je država – po Članu 78 Ustava – dužna da štiti prirodno i kulturno nasljeđe. Venecijanska komisija u tom pogledu pozdravlja rješenja predložena u tom predlogu zakona koja se oslanjaju na dugogodišnje pravne principe crnogorskog pravnog poretka“, piše u Mišljenju.

Venecijanska komisija je u zaključcima dala niz preporuka među kojima i da upis prava na državno vlasništvo treba da se vrši samo poslije konačne administrativne sudske odluke.

Venecijanska komisija je preporučila i da se obave sveobuhvatne i efikasne konsultacije s javnošću, uključujući i predstavnike vjerskih zajednica, što je važan uslov da se postigne što je moguće širi konsenzus o tom pitanju.

Komentari

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Idi na VRH
error: Content is protected !!