Dnevni centar „Lipa“ Plav dobio licencu za obavljanje djelatnosti i status ovlašćenog pružaoca usluge

Direktorica centra Jasna Kolašinac kazala je da dobijanje licence znači da su zadovoljeni svi uslovi koje je propisalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja u skladu sa pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici

Foto: plav.me

Dnevni centar djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Lipa“ Plav dobio je licencu za obavljanje djelatnosti i status ovlašćenog pružaoca usluge.

„Lipa“ Plav pruža uslugu dnevnog boravka kao jednu od usluga podrške za život u zajednici djeci i omladini sa smetnjama u razvoju sa teritorija opština Plav i Gusinje.

Direktorica centra Jasna Kolašinac kazala je da dobijanje licence znači da su zadovoljeni svi uslovi koje je propisalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja u skladu sa pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici, saopšteno je iz Opštine Plav.

Licenciranje pružalaca usluga uređeno je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji je donesen 2013. godine, a bliže Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite kojim su propisani bliži uslovi za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence čime su stvoreni svi preduslovi za licenciranje pružalaca usluga u sistemu socijalnu i dječje zaštite.

Kako je istakla direktorica Kolašinac, usluge Dnevnog centra trenutno koristi 11 djece i omladine uzrasta od tri do 27 godina sa intelektualnim i kombinovanim smetnjama, kojima je potrebna dnevna briga, nadzor i podrška u održavanju i razvijanju potencijala.

Komentari

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Idi na VRH
error: Content is protected !!